Så här ordnar du med resegaranti

Du som reseaktör kan ordna din resegaranti på olika sätt. Du kan antingen vända dig till din bank eller ditt försäkringsbolag eller så kan du deponera medel hos oss på Kammarkollegiet.

Olika sätt att ordna resegaranti på

Det finns olika sätt som du kan ordna resegaranti på. Det kan göras genom:

  1. Betalningsutfästelse från bank, försäkringsbolag eller kreditmarknadsföretag.
  2. Försäkring hos försäkringsbolaget.
  3. Deponerade medel hos oss eller hos kreditinstitut.
  4. Annat liknande åtagande.

Resegaranti via bank eller försäkringsbolag

Om du väljer att ordna resegaranti i form av betalningsutfästelse genom bank eller försäkringsbolag ansvarar du för att lämna garantin till oss i original.

För att vi ska kunna godkänna din garanti behöver den uppfylla vissa kriterier. Exempelvis ska garantiutfärdaren vara likvid. Vi tittar även på vilket belopp och vilken period som garantin ska gälla för och i vilka fall den kan nyttjas. Alla kostnader som banken eller försäkringsbolaget tar ut är en fråga mellan dig och dem.

Resegaranti som deponeras hos oss på Kammarkollegiet

När du fått vårt beslut om hur stor din garanti ska vara för du över beloppet till oss. Så snart vi ser att det korrekta beloppet har kommit in på kontot och du har skickat in ett inbetalningsbevis på överföringen är din resegaranti godkänd.

Felaktig eller utebliven resegaranti leder till sanktionsavgift

Om du inte ordnar med garanti eller inte meddelar oss om ändrade förutsättningar måste du betala en sanktionsavgift. Exempel på ändrade förutsättningar som du är skyldig att anmäla kan vara att du tror att du kommer att sälja fler resor än du tidigare informerat oss om.

Beloppet för sanktionsavgifter ligger mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor, baserat på er omsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12