Så här ordnar du resegaranti

Du som reseaktör kan ordna din resegaranti på olika sätt. Du kan antingen vända dig till din bank eller ditt försäkringsbolag eller så kan du deponera medel hos oss på Kammarkollegiet. Här beskriver vi de olika alternativen.

Olika sätt att ordna resegaranti på

Det finns olika sätt som du kan ordna resegaranti på. Det kan göras genom:

  1. Betalningsutfästelse från bank, försäkringsbolag eller kreditmarknadsföretag.
  2. Försäkring hos försäkringsbolaget.
  3. Deponerade medel hos oss eller hos banken.
  4. Annat liknande åtagande.

Resegaranti via bank eller försäkringsbolag

Om du väljer att ordna resegaranti i form av betalningsutfästelse genom bank eller försäkringsbolag ansvarar du för att lämna garantin till oss i original.

För att vi ska kunna godkänna din garanti behöver den uppfylla vissa kriterier. Exempelvis ska garantiutfärdaren vara likvid. Vi tittar även på vilket belopp och vilken period som garantin ska gälla för och i vilka fall den kan utnyttjas. Alla kostnader som banken eller försäkringsbolaget tar ut är en fråga mellan dig och dem.

Resegaranti som deponeras hos oss på Kammarkollegiet

När du fått vårt beslut om hur stor din garanti ska vara för du över beloppet till oss. Så snart vi ser att det korrekta beloppet har kommit in på kontot är din resegaranti godkänd.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-29