Om oss

Kammarkollegiet är en expertmyndighet som fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Vi har över 35 olika uppgifter från riksdag och regering.

Kammarkollegiet inrättades redan 1539 och är därmed Sveriges första myndighet. I dag består vi av drygt 300 medarbetare och lyder under Finansdepartementet.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05