Om oss

Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga. Vår verksamhet bidrar till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid.

Kammarkollegiet fungerar som kapitalförvaltare, upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen. Även allmänna arvsfonden finns hos oss.

På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer – framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm och Karlstad.

Kammarkollegiet inrättades redan 1539 och är därmed Sveriges första myndighet. I dag lyder myndigheten under Finansdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-08