Skada i trafik eller på fordon

Här kan du anmäla skada på myndighetens fordon eller en personskada vid olycka med myndighetens fordon. Du som är på tjänsteresa kan anmäla skada på privat fordon.

Så här anmäler du skada

 1. Ladda ner och fyll i blankett för skadeanmälan.
 2. Skriv ut blanketten om den behöver fyllas i av fler än dig själv, till exempel vid kollision med annan part.
 3. Skriv under (vid behov).
 4. Skicka blanketten till: forsakring@kammarkollegiet.se
  Önskar du skicka anmälan med post är adressen:
  Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.

Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du får information om vem som är ansvarig handläggare.

Blanketter för skadeanmälan

Våra blanketter är i pdf-format och för att öppna och fylla i blanketterna rekommenderar vi att du använder ett pdf-program på datorn eller en pdf-app på mobilen.

Skador på myndighetens fordon och personskada i trafik

Blankett för skada på motorfordon och personskada i trafik Pdf, 455.5 kB.

Blankett för glasskada på motorfordon Pdf, 61.5 kB.

Ladda ner ett dokument med exempel på hur du fyller i skadeanmälan Pdf, 516.9 kB.

Checklista för skadeanmälan

 • Var noga med fordonsuppgifter och personuppgifter, registreringsnummer på de inblandade fordonen samt personuppgifter på förare.
 • Kryssa i rätt omständigheter och markera tydligt med pilar där bilen blivit skadad.
 • Rita en skiss över händelsen.
 • Beskriv händelseförloppet utförligt på sidan två.
 • Glöm inte att fylla i om det blivit personskador.
 • Säkerställ att du fyllt i alla fält i skadeanmälan.

Tänk på detta när du gör en skadeanmälan

 • Anmäl alltid skadorna när de uppstår.
 • Även om du inte lämnar in fordonet för åtgärd direkt så måste det finnas en skadeanmälan. Sedan kan du lämna in fordonet och få skadan åtgärdad.
 • Du måste alltid göra en fullständig skadeanmälan även om polisen har varit på plats vid olyckan. Skriv gärna i anmälan att polisen var där.

Skada på privat fordon under tjänsteresa

Har din arbetsgivare en Tjänstereseförsäkring ska du anmäla skada på privat fordon under tjänsteresa genom att använda blanketten för Statens tjänsterese- och reseförsäkring.

Blankett för att anmäla skada i Statens tjänsterese- och reseförsäkring Pdf, 312.7 kB.

Varför är det viktigt att noga fylla i skadeanmälningarna?

För att kunna göra en korrekt skadereglering så är det avgörande att vi har hela olycksförloppet klart för oss. Har vi inte uppgifterna från början så måste vi begära in dessa i efterhand och det medför att regleringen tar onödigt lång tid och under tiden kanske myndigheten har ett fordon mindre att nyttja.

Dessutom så blir vår statistik bättre ju mer information vi får in i skadeanmälan. Det är den statistiken som sedan ligger till grund för oss när vi hjälper er med ert riskhanteringsarbete kring era fordonsskador. Vårt försäkringssystem ger oss möjligheter att ta fram relevant statistik men då är skadeanmälningarna helt avgörande för kvaliteten på statistiken.

Har du frågor om skadeanmälan?

Kontakta oss via e-post:
forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon:
054-22 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09