Statsbidrag

På de här sidorna hittar du information om statsbidrag till exempelvis kommuner, regioner, föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter och internationella stiftelser.

Det är regeringen och Regeringskansliet som fattar beslut om statsbidragen som vi på Kammarkollegiet sedan administrerar och betalar ut.

Så här återbetalar du statsbidrag

Om det finns medel kvar som inte använts återbetalar du dessa till bankgiro 5052-5781. Skriv beslutets diarienummer och projektets titel som meddelande.

Sidan senast uppdaterad: 2024-01-17