Statsbidrag

På de här sidorna hittar du information om och blanketter för statsbidrag till exempelvis kommuner, regioner, föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter och internationella stiftelser.

Det är regeringen och Regeringskansliet som fattar beslut om statsbidragen som vi på Kammarkollegiet sedan administrerar och betalar ut.

Har du frågor om statsbidrag?

Kontakta oss via e-post
bidrag@kammarkollegiet.se

Generella blanketter för statsbidrag

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17