Statsbidrag

På de här sidorna hittar du information om statsbidrag till exempelvis kommuner, regioner, föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter och internationella stiftelser.

Det är regeringen och Regeringskansliet som fattar beslut om statsbidragen som vi på Kammarkollegiet sedan administrerar och betalar ut.

Sidan senast uppdaterad: 2022-12-27