Personuppgifter vid insyn i partiers finansiering

Kammarkollegiet har, enligt lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier i uppdrag att göra inlämnade intäktsredovisningar tillgängliga för allmänheten på vår webbplats. För att fullfölja uppdraget behöver vi behandla inlämnade personuppgifter. Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Följande personuppgifter behandlas om de som lämnat in en intäktsredovisning:

  • Namn
  • Politisk åsikt
  • Personnummer
  • E-postadress

Följande personuppgifter offentliggörs på Kammarkollegiets webbplats:

  • Namn
  • Politisk åsikt

Följande personuppgifter behandlas om bidragsgivare som lämnat ett bidrag över 0,5 prisbasbelopp:

  • Namn
  • Adress eller personnummer
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13