Frågor och svar om ersättning ur resegarantin

Här hittar du svar på frågor om när du kan vara berättigad till ersättning ur resegarantin.

När ska jag vända mig till er på Kammarkollegiet och när ska jag vända mig till Konsumentverket?

Kammarkollegiet och Konsumentverket ansvarar för två olika lagar. Kammarkollegiet ansvarar för resegarantilagen och Konsumentverket för paketreselagen.

Du är välkommen att vända dig till oss på Kammarkollegiet om din resa ställs in eller avbryts på grund av att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs.

Om du har frågor som handlar om en resa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut eller rekommendationer så ska du vända dig till Konsumentverket.

Jag ska ansöka om ersättning. Var hittar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblankett och information om vad som gäller när din resa blivit inställd hittar du på den här webbsidan

Jag har lämnat in en ansökan till Kammarkollegiet

Vad är status i mitt ärende?

Vi arbetar så snabbt vi kan med att handlägga alla ärenden som kommer in. Handläggare hör av sig om det behövs kompletteringar. När vi har handlagt ditt ärende skickar vi ett beslut per post till den adress som du uppgett i ansökan.

Min resa har ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer, vart ska jag vända mig?

Du ska vända dig till reseföretaget för att kräva återbetalning.

I det här fallet är det paketreselagen som gäller. Konsumentverket ansvarar för den lagen och på deras webbplats hittar du information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Hallå konsument kan du få rådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det blir en tvist mellan dig och reseföretaget kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du betalat din resa med kreditkort kan du också undersöka möjligheten att få tillbaka pengarna från ditt kreditkortsföretag.

Vad gäller när resenären själv har avbokat sin resa?

Du kan inte få ersättning från resegarantin om du själv avbokar din resa.

Vid avbokning gäller paketreselagens bestämmelser om återbetalning. Konsumentverket ansvarar för den lagen och på deras webbplats hittar du information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller resegarantin om jag har ett presentkort hos reseföretaget?

Nej, resegarantin gäller inte för presentkort. Tänk dig för innan du tar emot ett presentkort eftersom det kan bli värdelöst om reseaktören skulle gå i konkurs.

Du hittar mer information om vad som gäller för presentkort hos Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har bokat en paketresa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer

Om jag istället bokar om resan till senare datum och reseföretaget går i konkurs efter att jag ombokat min resa, kan jag då ha rätt till ersättning enligt resegarantilagen för min ombokade resa?

Ja, om du bokar om din resa och så går företaget i konkurs därefter så kan du ha rätt till ersättning enligt resegarantilagen. I det här fallet blir resan inställd på grund av en konkurs och då gäller resegarantilagen.

Enligt kontakt med reseföretaget skulle resan återbetalas men någon återbetalning har ännu inte skett. Reseföretaget har sedan försatts i konkurs. Har jag rätt till ersättning enligt resegarantilagen?

Du har inte rätt till ersättning för en resa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer. Det gäller även om reseföretaget efter att resan ställts in går i konkurs. Det är alltid orsaken till varför resan ställdes in som avgör om du har rätt till ersättning ur resegarantin.

Om reseaktören ställer in en paketresa på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer gäller bestämmelser i paketreselagen. Om reseaktören har gått i konkurs har du en fordran mot konkursboet och den ska du anmäla till konkursförvaltaren.

Mer information om vad som gäller för ersättning enligt resegarantilagen finns på webbsidan Ansök om ersättning ur resegarantin

Hos Konsumentverket hittar du information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Hallå konsument får du rådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan jag få tillbaka om min paketresa ställs in med anledning av reseföretagets insolvens/konkurs?

Resegarantin bör täcka alla betalningar som du har gjort för paketresan.

Det förutsätter dock att reseföretaget har ordnat med en tillräckligt stor resegaranti.

I de fall när reseföretagets resegaranti inte täcker det totala beloppet som alla resenärer ansöker om gör vi en procentuell fördelning mellan de ersättningsberättigade resenärerna. Det innebär att vi fördelar den summa som företaget har ställt som garanti proportionerligt mellan alla ansökningar.

Hur lång tid har jag på mig att komma in med en ansökan?

Ansök så snart som möjligt, men senast inom tre månader från att det står klart att din resa inte kommer att genomföras.

Your Europe Logotyp
Help us improve
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-26