Frågor och svar om ersättning ur resegarantin

Här hittar du svar på frågor om när du kan vara berättigad till ersättning ur resegarantin.

Vanligaste frågorna i samband med pandemin

När ska jag vända mig till er på Kammarkollegiet och när ska jag vända mig till Konsumentverket?

Kammarkollegiet och Konsumentverket ansvarar för två olika lagar. Kammarkollegiet ansvarar för resegarantilagen och Konsumentverket för paketreselagen.

Du är välkommen att vända dig till oss på Kammarkollegiet om din resa ställs in eller avbryts på grund av att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs.

Om du har frågor som handlar om en resa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut eller rekommendationer så ska du vända dig till Konsumentverket.

Jag ska ansöka om ersättning. Var hittar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblankett och information om vad som gäller när din resa blivit inställd hittar du på sidan Ansök om ersättning ur resegarantin.

Jag har lämnat in en ansökan - vad är status i mitt ärende? 

Vi arbetar så snabbt vi kan med att handlägga alla ärenden som kommer in. Handläggare hör av sig om det behövs kompletteringar. När vi har handlagt ditt ärende skickar vi ett beslut per post till den adress som du uppgett i ansökan.

Min resa har ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer, vart ska jag vända mig?

Vad gäller när jag som resenär själv avbokat min resa?

Du kan inte få ersättning från resegarantin om du själv avbokar din resa.

Vid avbokning gäller paketreselagens bestämmelser om återbetalning.

Konsumentverket ansvarar för den lagen och på deras webbplats hittar du information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller resegarantin om jag har ett presentkort hos reseföretaget?

Nej, resegarantin gäller inte för presentkort. Tänk dig för innan du tar emot ett presentkort eftersom det kan bli värdelöst om reseaktören skulle gå i konkurs.

Du hittar mer information om vad som gäller för presentkort hos Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har bokat en paketresa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer

Om jag istället bokar om resan till senare datum och reseföretaget går i konkurs efter att jag ombokat min resa, kan jag då ha rätt till ersättning enligt resegarantilagen för min ombokade resa?

Ja, om du bokar om din resa och så går företaget i konkurs därefter så kan du ha rätt till ersättning enligt resegarantilagen. I det här fallet blir resan inställd på grund av en konkurs och då gäller resegarantilagen.

Enligt kontakt med reseföretaget skulle resan återbetalas men någon återbetalning har ännu inte skett. Reseföretaget har sedan försatts i konkurs. Har jag rätt till ersättning enligt resegarantilagen?

Du har inte rätt till ersättning för en resa som ställts in på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer. Det gäller även om reseföretaget efter att resan ställts in går i konkurs. Det är alltid orsaken till varför resan ställdes in som avgör om du har rätt till ersättning ur resegarantin.

Om reseaktören ställer in en paketresa på grund av coronapandemin eller myndighetsbeslut och rekommendationer gäller bestämmelser i paketreselagen. Om reseaktören har gått i konkurs har du en fordran mot konkursboet och den ska du anmäla till konkursförvaltaren.

Mer information om vad som gäller för ersättning enligt resegarantilagen finns på webbsidan Ansök om ersättning ur resegarantin.

Hos Konsumentverket hittar du information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Hallå konsument får du rådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan jag få tillbaka om min paketresa ställs in med anledning av reseföretagets insolvens/konkurs?

Resegarantin bör täcka alla betalningar som du har gjort för paketresan.

Det förutsätter dock att reseföretaget har ordnat med en tillräckligt stor resegaranti.

I de fall när reseföretagets resegaranti inte täcker det totala beloppet som alla resenärer ansöker om gör vi en procentuell fördelning mellan de ersättningsberättigade resenärerna. Det innebär att vi fördelar den summa som företaget har ställt som garanti proportionerligt mellan alla ansökningar.

Hur lång tid har jag på mig att komma in med en ansökan?

Ansök så snart som möjligt, men senast inom tre månader från att det står klart att din resa inte kommer att genomföras.

Ta reda på mer om resegaranti

Vad är resegarantin?

Resegarantin finns till för att skydda dig som har bokat:

 • en paketresa eller
 • ett sammanlänkat researrangemang.

Resegaranti innebär att du kan få ersättning om du inte kan genomföra hela eller en del av din resa på grund av att reseaktören är insolvent eller har gått i konkurs.

Notera!

För att du ska kunna få ersättning måste reseaktören ha ordnat med en resegaranti och att den är så pass stor att den täcker alla resenärers krav.

Trots att de som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang är skyldiga att ordna med resegaranti gör de inte alltid det. Försäkra dig därför om att reseaktören har resegaranti innan du bokar din resa.

Här ser du vilka reseaktörer som har resegaranti

Vad räknas som paketresa?

En paketresa pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning. Dessutom måste minst två av följande punkter ingå:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering*, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • En turisttjänst**, till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa behöver inte alltid bestå av transport och boende utan kan till exempel se ut så här:

 • Enbart hotell med biljett till en konsert.
 • Enbart flygbiljett och hyrbil (utan boende) förutsatt att resan pågår under längre tid än 24 timmar.

Om du köper av flera reseaktörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa om dina personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra och att du gör dina bokningar inom 24 timmar.

* Om du exempelvis åker nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan är att du endast ska ta dig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering och är därmed en paketresa.

** Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen. En helikoptertur kan inte räknas som både transport och turisttjänst.

Mer information om vad som räknas som paketresa hittar du hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad räknas som sammanlänkat researrangemang?

Det blir ett sammanlänkat researrangemang* när du köper flera olika resetjänster som avser samma resa men med separata avtal (från ett eller flera företag). Förutsättningen är att det första avtalet på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att du har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har du köpt den andra resetjänsten (hyrt bil eller bokat hotell) inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

Det är den första reseaktören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

* Det här är inte samma sak som en paketresa.

Mer information om vad som räknas som sammanlänkat researrangemang hittar du hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag få ersättning för?

Det här gäller om du bokat en paketresa

Om din resa eller en del av den ställs in på grund av att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs kan du få ersättning för de delar av resan som du inte kan genomföra. Du kan till exempel bli ersatt för kostnaderna du haft för anmälningsavgift och hemtransport.

Det här gäller om du bokat ett sammanlänkat researrangemang

Du kan endast få ersättning för de resetjänster som du köpt hos den första reseaktören. Om du köpt flera resetjänster via länkar på den första reseaktörens webbplats får du ingen ersättning för dessa tjänster.

Exempel: Du köper en flygresa med en reseaktör och kort därefter bokar du hotell hos en annan reseaktör via en länk från den första reseaktörens webbplats. Då kan du endast få ersättning om resan ställs in för att den första reseaktören blir insolvent. I det här exemplet betyder det att du endast får ersättning för flygbiljetten.

Hur vet jag om min reseaktör är insolvent?

Det här kan vara tecken på att din reseaktör kan ha blivit insolvent:

 • du har inte fått dina resehandlingar inom avtalad tid,
 • du kan inte få kontakt med din reseaktör trots flera försök,
 • du får veta att dina flygbiljetter eller hotell inte är betalda innan avresa,
 • din reseaktör ber att du betalar för en del av resan en gång till.

Det är alltid vi på Kammarkollegiet som beslutar om en resa ställts in eller avbrutits på grund av insolvens hos reseaktören eller av en annan anledning. Vi gör den prövningen i varje enskilt fall.

Vad händer om flygbolaget går i konkurs?

Du ska vända dig direkt till din reseaktör om flygbolaget går i konkurs och flygresan ingår i din paketresa. Reseaktören måste ordna med en alternativ transport.

Kom ihåg att du inte kan få ersättning ur resegarantin om du bara har köpt en flygbiljett.

Vad gäller om jag har ett presentkort, voucher eller liknande värdebevis?

Presentkort på ett visst belopp, voucher eller liknande värdebevis omfattas inte av reseföretagets resegaranti. Värdebevis som researrangörer erbjuder till sina kunder vid inställda resor istället för återbetalning i pengar omfattas inte heller av reseföretagets resegaranti. Om du har ett värdebevis bör det snarast användas för att boka en ny paketresa. Om researrangören blir insolvent eller går i konkurs och värdebeviset inte använts för att boka en ny paketresa kan värdebeviset bli värdelöst.

Läs mer om presentkort på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattas språkkurser och utbytesstudier av resegarantin?

Längre språkkurser och utbytesstudier omfattas i regel inte av resegarantin. Det är för att dessa inte räknas som paketresor. Du kan därför inte få tillbaka dina pengar via resegarantin om din resa skulle ställas in eller avbrytas på grund av att din reseaktör blivit insolvent.

Kortare språkkurser, till exempel kurser med boende som endast varar några veckor, räknas däremot som paketresor och kan ge dig rätt till ersättning om din resa ställs in eller avbryts på grund av att din researrangör blivit insolvent.

Your Europe Logotyp
Help us improve

Tips inför resan

Innan du betalar för resan - kontrollera om din reseaktör har ordnat med resegaranti.

Hitta reseaktörer med resegaranti

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-17