Prov för dig med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, synnedsättning eller annan varaktig funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat prov. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Anpassning vid prov

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan Kammarkollegiet försöka anpassa provet eller provsituationen för dig och dina behov. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder eller en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anpassningsåtgärderna ska vara rimliga utifrån din funktionsnedsättning, de praktiska förutsättningarna och våra kunskapskrav. Exempel på anpassningsåtgärder är förstoring av text och höga kontraster, skärmläsningsprogram och utökad skrivtid.

Vi erbjuder bara anpassade prov till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte.

Om du är i behov av ett anpassat prov vill vi att du meddelar oss det i samband med din ansökan om auktorisation.

Du måste skicka med intyg om varaktig funktionsnedsättning

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal (till exempel läkare, psykolog eller logoped). Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens.

Om du har en synnedsättning behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-26