Teckna personförsäkringar

När du tecknar personförsäkringar kan du teckna dem som en samlingsförsäkring eller som en enskild försäkring.

Samlingsförsäkring

Vanligtvis så tecknar du en samlingsförsäkring för ett år, och sedan förnyas försäkringen genom att Kammarkollegiet förlänger den varje år.

En samlingsförsäkring kan du teckna för:

 • en grupp eller kategori av personer,
 • som behöver en försäkring under en viss period,
 • eller återkommande över tid.

Det kan till exempel handla om:

 • en samlingsförsäkring för alla utländska besökare till myndigheten
 • en samlingsförsäkring för alla utlandsstationerade på URA-kontrakt hos en myndighet
 • en samlingsförsäkring för deltagare i en studie under studiens genomförande
 • en samlingsförsäkring för konferensdeltagare under konferensdagar

Försäkringen är opersonlig och gäller grupper eller kategorier av personer.

Enskild försäkring

En enskild försäkring tecknar du för:

 • namngivna personer
 • under en tydligt avgränsad tid.

Försäkringen gäller för just de namngivna personerna under just de datumen som sätts, inget annat.

Exempel på när du kan teckna en enskild försäkring:

 • En student åker utomlands på informationsinsamling utan någon mottagande högskola eller universitet. Personen ingår inte i Samlingsförsäkringen Student UT för utbytesstudier. Den svenska högskolan har försäkringsansvaret. Då kan högskolan teckna en Enskild Student UT-försäkring för personen.
 • En kurs från ett svenskt universitet åker till Köpenhamn på studiebesök över dagen. Då kan universitetet teckna en Enskild Student UT-försäkring för studenterna på kursen.
 • En utländsk gäst kommer till universitetet för att följa en institution i deras arbete. Den utländska gästen ingår inte i universitetets samlingsförsäkring För utländska besökare, men universitetet har försäkringsansvaret. Universitetet kan då teckna en Enskild försäkring för utländska besökare.

Personförsäkringar som går att teckna som samlingsförsäkring och enskilda försäkringar

Personförsäkringar som går att teckna som samlingsförsäkring och eller som enskild försäkring

Försäkring

Samlingsförsäkring

Enskild försäkring

Avgiftsbetalande studenter (FAS)

Ja

Nej

Inresande utbytesstudenter (Student IN)

Ja

Ja

Utresande utbytesstudenter (Student UT)

Ja

Ja

Tjänstereseförsäkring

Ja

Nej

Utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA)

Ja

Ja

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Ja

Ja

Utländska besökare

Ja

Ja

Särskilt personskadeskydd

Ja

Ja

Flyttgods för utlandsstationerade

Ja

Ja

Sjuk- och föräldraförsäkring för stipendiefinansierade doktorander

Ja

Nej

Kontakta oss

Har du frågor om att teckna försäkring?
Kontakta oss via e-post
Telefon: 054-22 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-01