Kapitalförvaltning

Vi är en oberoende och professionell kapitalförvaltare som erbjuder förvaltning i diskretionära mandat men också i egna aktie-, ränte- och fastighetsfonder. Våra kunder är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning. Du som kund kan känna dig trygg med att pengarna förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontakta kapitalförvaltningen

Kammarkollegiet är Sveriges mest erfarna kapitalförvaltare och landets första myndighet. Vi ger oberoende analyser och råd, fritt från sfär- och partsintressen.