Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd

Är du arbetslös? Deltar du i en arbetsmarknadsåtgärd med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller en etableringsersättning? Då har du en försäkring hos oss. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringen gäller dig som:

 • Deltar i arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlingen beslutat om.
 • Får stöd från Arbetsförmedlingen i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
 • Är på obligatoriskt studiebesök eller kartläggningssamtal av dina yrkeskunskaper.
 • Är under 18 år och har en jobbgaranti utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
 • Är under 18 år och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Försäkringen gäller inte dig som:

 • Får stöd att starta eget företag.
 • Genomför teoretiska studier i en arbetsmarknadsåtgärd.

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan ersättning vid personskada Pdf, 215.3 kB.
  Arbetsförmedlingen och praktikplatsen ska också fylla i och skriva under blanketten.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad
 3. Glöm inte att även anmäla skadan som en arbetsskada till Försäkringskassan.
  Arbetsskadeanmälan hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

När gäller försäkringen?

 • Den tiden du är på jobbet eller i verksamheten
 • På väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från jobbet eller verksamheten.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från jobbet eller verksamheten. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.
 • Skador på saker som inte har uppstått i samband med att du har skadat dig.
 • Om du skadar dig på din fritid, när du inte är på jobbet eller i verksamheten.
 • Vid teoretiska studier som genomförs i en arbetsmarknadsåtgärd.

Vad kan jag få ersättning för?

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. När du skadat dig så gäller detta:
  • Vid olycksfall - om du inte kan arbeta helt eller delvis i mer än 31 dagar på grund av din skada.
  • Vid annat än olycksfall (sjukdom, belastningsbesvär med mera) - om besvären som Försäkringskassan har godkänt kvarstår i mer än 180 dagar.
 • Lyte och men - om du får bestående besvär eller ärr. Ersättningen för lyte och men prövar vi 18 månader efter skadetillfället eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.

Glöm inte att även anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada.

Anmäl arbetsskada hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till handläggare på Arbetsförmedlingen

Om avtal om ersättning vid personskada på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Detsamma gäller förmögenhetsskada som tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren genom ett brott.

Arbetsförmedlingen hanterar och står för kostnader upp till 500 000 kronor. Vid högre belopp ska Arbetsförmedlingen kontakta regeringen.

Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skada hos arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren

Om en deltagare orsakar en skada hos dig som är arbetsgivare eller utbildningsanordnaren kan du ansöka om ersättning för kostnaden. Det kan till exempel handla om att deltagaren har sönder något, eller gör ett fel som leder till att du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare måste betala skadestånd. Ansökan om skadeersättning gör du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare till Arbetsförmedlingen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-12