Kommungräns

Kammarkollegiet får fatta vissa beslut, som inte kräver någon ekonomisk reglering mellan kommunerna, exempelvis ändringar på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena.

Sidan senast uppdaterad: 2023-02-15