Polisstudenter

Studerar du till polis på polisutbildningen? Då har du en olycksfallsförsäkring som gäller när du är i skolan eller på praktik. Här kan du läsa vad som ingår och anmäla en skada.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2020-10-01:

Dessa försäkringsvillkor gäller till och med 2020-09-30:

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan för polisstudent Pdf, 219.8 kB.
  Högskolan ska också fylla i och skriva under blanketten.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • När du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på en praktikplats som skolan har godkänt.
 • När du är på väg till eller från skolan, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • Under din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från skolan. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.
 • Om du är hemma och studerar.
 • Om du går en funktionsinriktad utbildning

Vad kan jag få ersättning för?

Om du råkar ut för ett olycksfall kan du få ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om du får bestående besvär eller ärr.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får mindre inkomst.

Till dig som ska teckna försäkring för polisstudenter

Du som är behörig handläggare på en högskola eller universitet, som bedriver polisutbildning, kan teckna försäkringen Särskilt personskadeskydd för polisstudenter.

Försäkringen kan tecknas som en samlingsförsäkring och gäller då för samtliga polisstudenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09