Allmänna arvsfonden

På dessa sidor hittar du all information och alla e‑tjänster som behövs för att du som god man, eller företrädare för myndighet, ska kunna göra rätt vid dödsfall och eventuellt arv.

Kammarkollegiets uppgift är att företräda Allmänna arvsfonden och säkerställa att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska även förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till arvsfondsprojekt till förmån för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre personer (från 65 år).

Vill du ansöka om pengar ur Allmänna arvsfonden?

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-27