Arbetslösa i rehabilitering

Är du arbetslös? Deltar du i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta? Då har du en försäkring hos oss. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringen gäller bara:

 • Om Försäkringskassan har tagit beslut om att du ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Om det i beslutet framgår att du ska delta i rehabilitering, utredning eller arbetsprövning.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

Du som är arbetslös och har skadat dig genom en olycka under din arbetslivsinriktade rehabilitering kan anmäla din skada till Kammarkollegiet. Vi prövar din rätt till ersättning.

När du anmäler din skada ska du bifoga en kopia av Försäkringskassans beslut om rehabilitering, utredning eller arbetsprövning.

Gör så här när du ska anmäla skada

 1. Ladda ner och fyll i skadeblanketten. Blanketten ska också fyllas i av Försäkringskassan.
  Blankett för skadeanmälan för arbetslösa i rehabilitering Pdf, 195.5 kB.
 2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper och skriv under blanketten.
 3. Skicka in blanketten tillsammans med en kopia på Försäkringskassans beslut via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se eller via post till:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Glöm inte att anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada.

Arbetsskadeanmälan hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dig som:

 • Deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta enligt socialförsäkringsbalken.
 • Deltar i utredning eller arbetsprövning och får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.
 • Är 19-29 år och deltar i en pryoaktivitet via Försäkringskassan och får aktivitetsersättning.
 • Deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering utomlands och får rehabiliteringsersättning.
 • Genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering eller utredning och får ersättning från ett annat land.

Försäkringen gäller bara om Försäkringskassan har tagit beslut om att du ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. I beslutet ska det framgå att du ska delta i rehabilitering, utredning eller arbetsprövning. När du anmäler skada ska du skicka in en kopia på Försäkringskassans beslut till Kammarkollegiet.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Den tiden du är på din praktik, din utbildning eller på ditt jobb.
 • När du är på väg till eller från din praktik, utbildning eller jobb, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från praktiken, utbildningen eller jobbet.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från praktiken, utbildningen eller jobbet. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.
 • Skador på saker som inte har uppstått i samband med att du har skadat dig.
 • Skador som uppstår under din fritid när du inte är på praktiken, utbildningen, eller jobbet.

Vad kan jag få ersättning för?

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men - om du får bestående besvär eller ärr.
  Ersättningen för lyte och men prövar vi efter 18 månader efter det att du skadat dig eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.

Glöm inte att även anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada.

Anmäl arbetsskada på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl skada för dig som är anställd och rehabiliteras

Är du anställd är du normalt sett försäkrad genom din arbetsgivare. Antingen genom kollektivavtal eller genom att din arbetsgivare har tecknat en privat försäkring. När du genomför arbetslivsrehabilitering hos en annan arbetsgivare så är det ändå i första hand din arbetsgivare för den fasta anställningen som ansvarar för personskadeskyddet.

Du som har en anställning och rehabiliteras måste i dessa situationer alltid i första hand ansöka om ersättning för personskada hos AFA Försäkring.

Anmäl personskada hos AFA-Försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om AFA kommer fram till att försäkringen inte gäller för dig kan en anmälan istället lämnas in till Kammarkollegiet. Vi vill då ha bekräftelse på att AFA inte kommer att handlägga ditt ärende. Om ansökan lämnas in till Kammarkollegiet utan att AFA prövat frågan så kommer vi att hänvisa dig till AFA.

Skicka in en kopia på AFAs avslag till Kammarkollegiet via e-post forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:

Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Till handläggare på Försäkringskassan

Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Detsamma gäller förmögenhetsskada som tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren genom ett brott.

Försäkringskassan hanterar och står för kostnader upp till 500 000 kronor. Vid högre belopp ska Försäkringskassan kontakta regeringen.

Förordning

Skada hos arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren

Om en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering orsakar en skada hos dig som arbetsgivare/utbildningsanordnare kan du ansöka om ersättning för kostnaden hos Försäkringskassan.

Det kan till exempel handla om att deltagaren har sönder något, eller gör ett fel som leder till att du som arbetsgivare/utbildningsanordnare måste betala skadestånd.

Arbetsgivaren/utbildningsanordnaren skickar sin ansökan om ersättning till Försäkringskassan. Ta kontakt med Försäkringskassans handläggare för mer information om ansökan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-12