Frågor och svar om skador från covid-19-vaccin

Nedan finns svar på frågor, om skaderegleringen för vaccin-skador, som kommit in till oss.

Hur kommer skaderegleringen att ske?

Kammarkollegiet handlägger ärendet och tar fram underlag för beslut om ersättning för respektive ärende som lämnas till den utsändande myndigheten. Den utsändande myndigheten fattar beslut om ersättning och betalar ut till den skadelidande.

Skaderegleringen sker på motsvarande sätt och med motsvarande ersättning som ges för läkemedelsskador för vaccin mot covid-19 där vaccinering skett i Sverige.

Vem omfattas av skydd mot skada vid vaccinering mot covid- 19 utomlands?

Den som kan omfattas av skydd mot skada ska vara anställd vid statlig myndighet. Personen ska vara utsänd på längre utlandsuppdrag och därför ha svårt att kunna ta vaccin i Sverige.

Medföljande vuxna familjemedlemmar

Om anställd är utsänd och har vuxna familjemedlemmar (make, maka, partner och/eller vuxna barn) bosatt på stationeringsorten så omfattas även de av överenskommelsen.

Medföljande familjemedlemmar under 18 år

Om anställd är utsänd och har familjemedlemmar under 18 år bosatt på stationeringsorten så omfattas de av överenskommelsen om de ingår i de rekommendationer den svenska Folkhälsomyndigheten har om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19.

  • Från och med den 22 juni 2021 omfattas medföljande barn som är födda 2005 och tidigare.
  • Från och med den 22 juni 2021 omfattas medföljande barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd.
  • Från och med den 11 oktober 2021 omfattas medföljande barn som är mellan 12 och 15 år.
  • Yngre barn omfattas ännu inte eftersom de inte ingår i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 i Sverige.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller för barn och vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka vaccin mot covid-19 omfattas av överenskommelsen?

Enbart de av EU godkända vaccin som ges i Sverige och som omfattas av den Svenska Läkemedelsförsäkringen, vid den tidpunkt som vaccinering genomförts omfattas av överenskommelsen.

Vilken ersättning kommer att erhållas för skada till följd av vaccinering utomlands?

Ersättning för läkemedelsskador på grund av vaccin mot covid-19 kommer att lämnas enligt samma villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens skydd vid läkemedelsskador i Sverige.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-26