Trafik­säkerhets­policy

För att förebygga olyckor och förhindra skador, både materiella och fysiska, så bör alla myndigheter ta fram en trafiksäkerhetspolicy.

Ansvar och skyldigheter ska framgå av trafiksäkerhetspolicyn

Även om myndigheten helt saknar egna fordon och där personalen endast vid enstaka tillfällen hyr fordon i tjänsten är det lämpligt att ha någon form av enklare skrivning där det framgår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har som anställd och som arbetsgivare.

Ur ett riskhanteringsperspektiv är det viktigt med en trafiksäkerhetspolicy. När medarbetarna vet vilka rutiner som gäller och följer dessa kan risken för olyckor och skador minska. Och det visar också att man som arbetsgivare bryr sig om sina anställda.

En trafiksäkerhetspolicy bör innehålla

  • Vilken typ av fordon som myndigheten ska nyttja.
  • En specifikation där man specificerar fordonens olika säkerhetsfunktioner och miljöklasser.
  • Information om att den som framför fordonet ska föregå med gott omdöme samt följa svensk lagstiftning.
  • Information om att inte framföra fordon under påverkan av alkohol och droger. Om myndigheten beslutar att installera alkolås i sina fordon, kan även det skrivas in.
  • Information om att den som framför fordonet är personligt ansvarig om man bötfälls för trafikförseelser eller i det fall fordonet är felparkerat och fordonet får en parkeringsanmärkning.
  • Hur man utför tillsyn före och efter körning, gärna som checklistor.
  • Rutiner vid eventuella olyckor eller skador.
  • Hur man gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet samt vikten av detta.

På Arbetsmiljöverkets webbplats

Hos Arbetsmiljöverket finns bra information om vad en trafiksäkerhetspolicy kan innehålla.

Exempel på hur en trafik­säkerhets­policy kan vara utformad Länk till annan webbplats.

Kontakta oss riskmanagers

Behöver du mer hjälp finns vi riskmanagers här för dig.

Våra kontaktuppgifter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-22