Förebyggande åtgärder vid resor

Här får du tips och råd kring förebyggande åtgärder mot skador vid resor.

På undersidorna kan du hitta mer ingående information om olika sätt att arbeta förebyggande för att undvika att din verksamhet eller dina anställda drabbas av skador vid resor.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-14