Händelser under resa

När du befinner dig på resa till eller från ett annat land kan du förutom ersättning vid sjukdom eller olycksfall även få ersättning för andra skador och händelser under resan.

Det kan till exempel handla om följande händelser:

  • Om tjänsteresa, utlandsarbete eller studier måste avbrytas på grund av anhörigs livshotande skada eller sjukdom eller dödsfall
  • Om du befinner dig i ett område som drabbats av en naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och tvingas förflytta dig till ett säkrare ställe eller ändra din boendeform
  • Besöksresor för anhöriga om den som är försäkrad får livshotande skada, livshotande sjukdom eller avlider utomlands
  • Om ditt resgods blir försenat vid utresa

Våra försäkringar

Läs mer om respektive försäkrings villkor och hur du anmäler skadan på försäkringens sida.

Har du frågor om skadeanmälan?

Kontakta oss via e-post:
forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon:
054-22 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-05-22