Händelser under resa

När du befinner dig på resa till eller från ett annat land kan du förutom ersättning vid sjukdom eller olycksfall även få ersättning för andra skador och händelser under resan.

Det kan till exempel handla om följande händelser:

  • Om tjänsteresa, utlandsarbete eller studier måste avbrytas på grund av anhörigs livshotande skada eller sjukdom eller dödsfall
  • Om du befinner dig i ett område som drabbats av en naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter och tvingas förflytta dig till ett säkrare ställe eller ändra din boendeform
  • Besöksresor för anhöriga om den som är försäkrad får livshotande skada, livshotande sjukdom eller avlider utomlands
  • Om ditt resgods blir försenat vid utresa

Du hittar mer information i respektive försäkrings villkor.

Så här anmäler du skada

Blanketter för skadeanmälan

Våra blanketter är i pdf-format och för att öppna och fylla i blanketterna rekommenderar vi att du använder ett pdf-program på datorn eller en pdf-app på mobilen.

För dig som är student

Har du frågor om skadeanmälan?

Kontakta oss via e-post:
forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon:
054-22 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-02