Riskhanteringsstöd

Vårt riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhanteringsarbete på en myndighet. Här hittar du olika verktyg som du kan ha nytta av.

Gör en verksamhetsanalys

Metodstödet Verksamhetsanalys är ett verktyg som hjälper er på myndigheter och stiftelser med statlig anknytning att identifiera och prioritera brister i den egna verksamheten.

Hur fungerar verktyget?

Verktyget är uppdelat i kapitel med konkreta frågor. Utifrån era svar genereras en bruttolista med identifierade brister. Ni prioriterar bristerna, utser riskägare och lägger upp en tidsplan. Efter det sammanställer verktyget en tydlig rapport.

Använd gärna vår manual som stödPDF

Varför ska vi göra en verksamhetsanalys?

Myndigheter är skyldiga att identifiera risker och vidta åtgärder för att förebygga skador och förluster inom verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en riskanalys.

Har du synpunkter på metodstödet?

Hör gärna av dig med tankar om hur vi kan göra det bättre.

Lämna synpunkterWord

Checklista för riskgenomgång

Vid behov kan vi komma till er och göra en riskgenomgång tillsammans. Till vår hjälp har vi en checklista som ni som arbetar på en statlig myndighet också kan använda er av i ert riskhanteringsarbete.

Ladda ner checklistanPDF

Räkna ut myndighetens riskkostnad

Myndigheter ska beräkna sina kostnader för riskhantering. Använd gärna vårt verktyg som stöd.

Hur räknar jag ut riskkostnaden?

När du räknar ut myndighetens riskkostnad ställer du kostnaden för faktiska skador (så kallade skadekostnader) mot kostnaden för ert skadeförebyggande arbete (så kallade skyddskostnader).

Den totala riskkostnaden är summan av skadekostnader och skyddskostnader. Målet är att sänka den totala riskkostnaden.

Till skadekostnader räknas:

  • oförsäkrade skador och skador där försäkring inte används, till exempel för att skadekostnaden understiger självrisken
  • självrisker vid nyttjad försäkring.

Till skyddskostnader räknas:

  • försäkringspremier
  • förebyggande åtgärder, till exempel lås och nycklar, larm, bevakning, brandsläckare, skyltning och serviceavtal
  • administrativa kostnader för arbetet med riskhanteringen, till exempel löner, konsulttjänster och utbildningsavgifter.

Förslag på tema för våra riskhanteringsdagarna?

Tanken med riskhanteringsdagarna är att de ska behandla ämnen som är viktiga för det dagliga arbetet på din myndighet. Därför välkomnar vi förslag på ämne som vi kan ta upp framöver. Skicka gärna e-post till riskhantering@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-11