Riskhanteringsstöd

Vårt riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet.

Alla statliga myndigheter har enligt förordningen om statliga myndigheters riskhantering ett ansvar att identifiera och värdera risker i sin verksamhet. Man ska också göra en riskanalys och vidta åtgärder för att begränsa riskerna och förebygga skador eller förluster.

Stöd för ditt riskhanteringsarbete

Vi har tagit fram olika stöd för ditt arbete med riskhantering som består av:

  • Metodstöd för att genomföra en verksamhetsanalys och räkna ut riskkostnad.
  • Riskrondsbesök och en checklista för riskgenomgång.
  • Tips och råd för förebyggande åtgärder.
  • Ett nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år.

Kontakta riskhantering

Vill du komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Informera oss om förändringar

Du måste löpande informera oss om det sker någon förändrad riskexponering inom verksamheter som är försäkrade hos oss, eller om dina kontaktuppgifter förändras.

Informera oss om förändringar

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-08-14