Riskhanteringsstöd

Vårt riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet.

Alla statliga myndigheter har enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering ett ansvar att identifiera och värdera risker i sin verksamhet. Man ska också göra en riskanalys och vidta åtgärder för att begränsa riskerna och förebygga skador eller förluster.

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för ditt riskhanteringsarbete

Vi har tagit fram olika stöd för ditt arbete med riskhantering som består av:

  • Metodstöd för att genomföra en verksamhetsanalys och räkna ut riskkostnad
  • Riskrondsbesök och en checklista för riskgenomgång
  • Tips och råd för förebyggande åtgärder
  • Ett nyhetsbrev som utkommer 4 gånger per år
  • Riskhanteringsdagen

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd i ditt riskhanteringsarbete. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Informera oss om förändringar

Om ni tecknat en försäkring hos oss måste ni löpande informera oss om det sker någon förändrad riskexponering inom verksamheter som är försäkrade hos oss eller om dina kontaktuppgifter förändras.

Informera oss om förändringar

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28