Gränsvärde för anonyma bidrag

Gränsvärdet för anonyma bidrag är 0,05 prisbasbelopp, det vill säga 5 procent av 52 500.

Det betyder att du har rätt att ta emot anonyma bidrag upp till 0,05 prisbasbelopp (pbb). Bidrag som överskrider gränsvärdet är förbjudet att ta emot.

Räkneexempel för anonyma bidrag

Exempelvis, om du får ett anonymt bidrag på 10 000 kronor under räkenskapsåret 2023 har du rätt att behålla 2 625 kronor (0,05 pbb) av dem. Den summan ska du även redovisa till oss.

Återbetala om det ligger över gränsvärdet

Summan du ska betala tillbaka till givaren, eller till oss på Kammarkollegiet om exempelvis givaren är anonym, är den delen som ligger över gränsvärdet: 7 375 kronor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18