Förebyggande åtgärder mot brand

Det finns många saker som kan orsaka bränder. Här får du tips och råd kring förebyggande åtgärder mot brand.

På undersidorna kan du hitta mer ingående information om olika sätt att arbeta förebyggande för att undvika att din verksamhet drabbas av bränder.

Utbildning om laddning och laddbara fordon

Som ett led i att undvika bränder i samband med laddning kan du gå en grundläggande digital utbildning om laddning och laddbara fordon som Trafikverket, tillsammans med andra myndigheter och aktörer i branschen, tagit fram. Utbildningen är gratis att genomföra.

Utbildningen handlar om laddning och laddbara fordon med fokus på personbilar. Den berör grundläggande begrepp kopplat till elbilar, men även lite råd kring brand och laddning. Utbildningen tar bara 15 minuter att genomföra.

Trafikverkets webbutbildning Fakta om laddning och laddbara fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta regler för arbetsplatsens utformning och utrymning vid brand

Arbetsmiljöverket skärpte sina regler 2021 för arbetsplatsens utformning samt det som rör tillgänglighet och utrymning.

Läs mer om de nya reglerna här

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-14