Ordna med resegaranti genom betalningsutfästelse

Ta reda på hur du ordnar med resegaranti genom bank eller försäkringsbolag. På den här sidan finns anvisningar och våra mallar.

Så här ska betalningsutfästelsen se ut

Du som bedriver reseverksamhet ska ha en garanti som gäller tills vidare. Den kan ibland behöva kompletteras med garantier som gäller under en tidsbegränsad period.

En betalningsutfästelse måste vara formulerad på det sätt som anges i mallarna för att vi ska kunna godkänna den. Använd därför våra mallar.

Mall för utformning av resegaranti som gäller tills vidare Pdf, 167.8 kB.

Mall för utformning av tidsbegränsad resegaranti Pdf, 168.4 kB.

Du ska se till att betalningsutfästelsen kommer in till oss i original och att den kommer till oss senast innan den ska börja gälla (senast det datum som står i beslutet). Betalningsutfästelsen ska innehålla en returadress för att underlätta vid återlämning.

Bifoga fullmakt och registreringsbevis

Banken eller försäkringsbolaget som utfärdar betalningsutfästelsen ska bifoga:

  • Sitt registreringsbevis.
  • Eventuell fullmakt för den eller de som har undertecknat betalningsutfästelsen.

Vi kan bara godkänna resegarantier som är undertecknade av behöriga firmatecknare.

Ska du byta betalningsutfästelse? Ta med en övertagandeklausul

När du byter ut din betalningsutfästelse (exempelvis i samband med att du byter bank) händer något av följande:

  1. Vi lämnar tillbaka den gamla betalningsutfästelsen till banken eller försäkringsbolaget direkt om den nya betalningsutfästelsen har en övertagandeklausul. Genom klausulen övertar den nya betalningsutfästelsen det ansvar som den tidigare hade.
  2. Vi behåller den tidigare betalningsutfästelsen i minst tre månader. Det gör vi om den nya betalningsutfästelsen saknar en övertagandeklausul.

Resegarantin behöver alltid vara tillräckligt stor för att skydda dina resenärers betalningar. De ska kunna ansöka om ersättning i tre månader från att det stått klart att resan blivit inställd eller avbruten. I mallarna (ovan) ser du hur banken eller försäkringsbolaget ska formulera sig om övertagandeklausulen.

Det här gäller vid uppsägning av betalningsutfästelser

Banken eller försäkringsbolaget har alltid rätt att säga upp betalningsutfästelser. Det ska göras skriftligt.

Om uppsägningen sker i samband med att din reseverksamhet avslutas ska du be banken eller försäkringsbolaget att skicka uppsägningen till oss tidigast en månad innan de sista resenärerna kommer hem.

När lämnar vi tillbaka betalningsutfästelsen?

Vi behåller normalt en betalningsutfästelse i tre månader efter att en reseverksamhet avslutats. Anledningen är att resenärer ska kunna ansöka om ersättning under den tiden. Tidsbegränsade resegarantier lämnar vi tillbaka efter en månad, om vi inte har fått information om att en resa har ställts in eller avbrutits.

När kan utbetalning till resenärer göras?

Vi på Kammarkollegiet beslutar om när en utbetalning ska göras från en betalningsutfästelse. Det kan endast göras i de fall när en resenär har rätt till ersättning, det vill säga om resan blivit inställd eller avbruten på grund av insolvens.

Mer om två olika typer av resegaranti

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-17