Ledamot och ersättare - ska du intäktsredovisa?

Genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot informationen som presenteras här får du reda på om du behöver intäktsredovisa.

Är du ledamot eller ersättare i Sveriges riksdag, Europaparlamentet, region- eller kommunfullmäktige? Har du intäkter från din politiska verksamhet som överstiger 23 800 kronor, efter avdrag? Då ska du redovisa.

Räkna ihop dina intäkter från

  • försäljning och lotteri
  • insamling av kontanter
  • bidrag från enskilda, som privatpersoner, organisationer, företag, stiftelser och fonder, samt föreningar och andra sammanslutningar.

Exempel på möjliga avdrag från intäkter

  • Statligt stöd till politiska partier.
  • Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
  • Stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen.
  • Partistöd enligt kommunallagen.
  • Statligt eller kommunalt stöd till ungdomsorganisation.
  • Medlemsavgifter, om avgiften är högst 476 kronor per medlem och år.
  • Bidrag som kommer från en annan förening i ditt parti, exempelvis när en lokalförening får bidrag från partiet på riksnivå. Ett bidrag är en intäkt som har tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation.
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-07