Inbetalning av andra tillgångar än arv

Här får du reda på hur du ska göra om du vill skänka ett belopp som gåva till Allmänna arvsfonden eller göra en inbetalning av överskott efter genomförd likvidation.

Gåva till Allmänna arvsfonden

Om du vill skänka en gåva till Allmänna arvsfonden kan du betala in beloppet till bankgiro 417-6723 (Allmänna arvsfondens bankgiro).

Skriv ”Gåva” som referens.

Om du vill få en bekräftelse på att vi har tagit emot gåvan behöver du skicka information om gåvan och dina kontaktuppgifter till oss med e-post till registratur@kammarkollegiet.se, eller med vanlig post till:

Kammarkollegiet

Allmänna arvsfonden

Box 2218

103 15 Stockholm

Inbetalning vid likvidation

Vid likvidation av aktiebolag kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att vissa tillgångar av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Detta framgår av 25 kap. 42 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Motsvarande bestämmelser finns för ekonomiska föreningar i 17 kap. 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

När Bolagsverket har fattat sitt beslut ska du skicka det till:

Kammarkollegiet
Allmänna arvsfonden
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går också bra att skicka beslutet med e-post till registratur@kammarkollegiet.se

Avvakta med inbetalning tills du fått ett diarienummer

När beslutet kommer in till oss på Kammarkollegiet registrerar vi ärendet och ger det ett diarienummer. Vi återkommer sedan med anvisningar för hur du gör inbetalningen.

Det är viktigt att du väntar med att betala in beloppet tills du har fått ett diarienummer att ange som referens.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-12