Här redovisar du partiets intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. På den här sidan kan du logga in i vår digitala tjänst och intäktsredovisa mellan den 3 april till 1 juli.

Instruktionsfilm till redovisningstjänsten.

Ha det här till hands vid redovisningen

  • Ditt personliga bank-id.
  • Om du inte är behörig företrädare för ditt parti eller din sidoorganisation, måste du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument som visar din behörighet.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).
  • OBS - det är inte samma slags redovisning som ni gör till er egen partistyrelse, vi ställer fler detaljerade frågor kring bidrag och intäkter.

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Du ska lämna in din intäktsredovisning till oss senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser. Om du företräder ett parti eller en sidoorganisation som bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en av föreningarna redovisa för sig.

Prenumerera på nyhetsbrevet om intäktsredovisning

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-04-03