Här redovisar du partiets intäkter

Politiska aktörer på alla nivåer ska redovisa sina intäkter. Du kan nu logga in i vår e-tjänst för att senast 1 juli redovisa era intäkter.

Instruktionsfilm till redovisningstjänsten.

Ha det här till hands vid redovisningen

  • Ditt personliga bank-id.
  • Om du inte är behörig företrädare för ditt parti eller din sidoorganisation, måste du bifoga en fullmakt, kopia på protokoll, beslut eller annat dokument som visar din behörighet.
  • Revisorsyttrande (om den verksamhet du företräder har krav på revisor).
  • OBS - det är inte samma slags redovisning som ni gör till er egen partistyrelse, vi ställer fler detaljerade frågor kring bidrag och intäkter.

Intäktsredovisa senast den 1 juli

Du ska lämna in din intäktsredovisning till oss senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som redovisningen avser. Om du företräder ett parti eller en sidoorganisation som bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en av föreningarna redovisa för sig.

Prenumerera på nyhetsbrevet om intäktsredovisning

Mejla gärna kommunikation@kammarkollegiet.se att du vill prenumerera på nyhetsbrevet "Insyn i partiers finansiering"

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-10