Kammarkollegiet logotyp

Stiftelsekonsortiet GIVA

I dagens lågavkastande marknad med obligations-räntor omkring noll procent har efterfrågan på alternativ med högre direktavkastning ökat i intresse hos de kapitalförvaltningskunder som är beroende av utdelningsbara medel.

Kammarkollegiet har därför skapat Stiftelsekonsortiet GIVA som är riktat mot kunder med behov av utdelningsbara medel och/eller önskar skapa en balanserad portfölj.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Målet med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen av värdet på portföljen. Konsortiet kommer att innehålla såväl aktier som obligationer med tyngdpunkt på aktier i stora stabila bolag med hög förväntad utdelning. Fördelningen kommer initialt att vara cirka 75 procent aktier och 25 procent obligationer.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Stiftelsekonsortiet GIVA följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljen innehåller aktier och räntebärande värdepapper. För placeringar i GIVA gäller Kammarkollegiets etiska placeringsregler.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2024-05-30