Försäkringar för verksamhet, luftfartyg och skepp

Kammarkollegiet har fyra stycken verksamhetsrelaterade försäkringar som myndigheter kan teckna. Verksamhetsförsäkring, konsultansvarsförsäkring, luftfartygsförsäkring och skeppsförsäkring .

Risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en försäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Information om säkerhetsföreskrifter

En säkerhetsföreskrift innebär inte att en specifik skadehändelse undantas från
försäkringen. Läs mer vad som gäller här:
Länk till dokumentet med säkerhetsföreskrifter Pdf, 65.9 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-20