Försäkringar för verksamhet, luftfartyg och skepp

Kammarkollegiet har fyra stycken verksamhetsrelaterade försäkringar som myndigheter kan teckna. Verksamhetsförsäkring, konsultansvarsförsäkring, luftfartygsförsäkring och skeppsförsäkring .

Risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en försäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Vanliga frågor och svar om verksamhetsförsäkring och distansarbete

I samband med pandemin är det många anställda som jobbar hemifrån.

Läs vanliga frågor och svar om verksamhetsförsäkring och distansarbete

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-01