Trossamfund, vigsel, begravning

Här kan du ansöka om förordnande om vigselförrättare, och vigselrätt för trossamfund, samt söka upp vilka samfund som redan har vigselrätt. Du kan också registrera ditt trossamfund. Här finns även mer information för dig som är begravningsombud.

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-21