Vigselrätt

Kammarkollegiet har i uppdrag att fatta beslut om att ge trossamfund tillstånd att förrätta vigsel. Vi förordnar också vigselförrättare.

Det här gör Kammarkollegiet

  • Vi beslutar om ett trossamfund ska få tillstånd att förrätta vigsel.
  • Vi förordnar präster och andra befattningshavare till vigselförrättare.

I samband med att vi förordnar en vigselförrättare säkerställer vi att de har nödvändiga kunskaper för uppdraget. Vi genomför även kunskapskontroller om bland annat hur en vigsel ska gå till.

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare som håller borgerliga vigslar.

Ansök om vigselrätt för trossamfund

För att en vigsel ska vara giltig ska den utföras av en behörig vigselförrättare som är knuten till ett samfund med vigselrätt.

Ansök om vigselrätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-06