Det här erbjuder vi som statlig arbetsgivare

Vi behöver medarbetare med rätt kompetens. Om du väljer att jobba statligt har du möjlighet att vara med och påverka samhällets utveckling, göra skillnad samt utvecklas i ditt arbete.

Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter

Som statlig arbetsgivare erbjuder vi dig meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter inom en rad olika områden. Vår verksamhet sträcker sig över kapitalförvaltning, det statliga försäkringssystemet, upphandling, juridik och ekonomi med över 35 olika uppgifter och uppdrag från riksdag och regering.

Öppenhet och transparens är ledord för vår verksamhet.

Flexibel arbetstid

Heltidsanställda arbetar 40 timmar i veckan. Vi tillämpar flextid. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare ska ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för att få en bra balans i livet.

Individuell lönesättning och individanpassade villkor

För de som jobbar statligt gäller individuell lönesättning som baseras på prestation och skicklighet. Även andra faktorer spelar roll såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Marknadsfaktorer som konkurrens på arbetsmarknaden kan också påverkar lönen.

Med det goda resultat som utgångspunkt kan vi erbjuda individanpassade villkor där du har möjlighet att planera och påverka din karriär utifrån din livssituation.

Friskvård med en livsvårdstimme varje vecka

Du erbjuds ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år för att kunna delta i olika motionsaktiviteter.

Alla medarbetare har dessutom möjlighet att ta ut en livsvårdstimme varje vecka. I begreppet livsvård inkludera vi inte bara fysiska aktiviteter utan även möjligheten att hämta inspiration och kraft från exempelvis en konstutställning eller en konsert.

Vi bjuder även på frukt och har två medarbetardrivna och aktiva föreningar: Idrottsföreningen och Kulturföreningen.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid.

Läkarvård och sjukvård

Vi subventionerar kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande avtal.

Semester

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till och med det år du fyller 29 år: 28 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 30 år: 31 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 40 år: 35 dagars semester.

Friskvårdssatsningar i Arbetsgivarpodden

Vår HR-chef Helén Björkman har gästat Arbetsgivarpodden där hon berättar om hur Kammarkollegiet ser på friskvårdssatsningar för personalen.

Bidrar friskvårdssatsningar till en bättre hälsa och effektivare verksamheter? Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-24