Skyfall

De senaste åren har vi fått uppleva omfattande skyfall på olika platser i Sverige. Här kan du ta del av lite tips för att minimera risken för skador.

Genrebild på översvämning i stadsmiljö.

När det kommer riktigt stora mängder regn på kort tid bildas det stora vattenmassor som behöver ta vägen någonstans. Har ni lokaler i eller under markplan, kanske med hårdgjorda ytor (till exempel asfalt) runt fastigheten, är risken stor att det kan tränga in vatten i lokalerna. När väl vattnet trycker på kan det vara svårt att göra något mer än att försöka pumpa ut det. Därför är det viktigt att vidta förebyggande och skadebegränsande åtgärder för att minimera eventuella skador.

För en dialog med fastighetsägaren

Om ni inte själva äger byggnaden ni bedriver er verksamhet i, kan ni föra en dialog med er fastighetsägare kring vilka åtgärder som är vidtaga för att motverka att vatten tränger in i byggnaden. Det kan bland annat vara lämpligt att säkerställa att marken lutar från huset så att vatten rinner bort från fastigheten. Har ni golvbrunnar i källaren är det bra om fastighetsägaren har installerat backventiler för att förhindra att vatten tränger in den vägen.

Beroende på fastighetens placering kan det även vara en god idé att prata med kommunen för att säkerställa att de har rensat dagvattensystemet så att det finns en god förmåga att leda bort regnet som faller.

Det här kan ni själva påverka

Saker som ni kan påverka utan dialog med fastighetsägaren, är hur ni förvarar saker. Har ni förråd och arkiv i bottenplan, eller källarplan, är det en klok idé att se till att inget förvaras direkt på golvet. Allra helst, om möjlighet finns med hänsyn till utrymme, bör ni säkerställa att saker förvaras ungefär 50 cm ovan golv. Måste ni förvara saker på golv, eller i direkt anslutning till golv, bör ni säkerställa att de sakerna inte är värdefulla eller oersättliga.

Skapa en handlingsplan

För att ni ska vara väl förbereda bör ni skapa en handlingsplan innan olyckan är framme. I det akuta läget blir det då lättare att veta vem ni ska kontakta för att få hjälp med att genomföra de olika skadebegränsande åtgärderna.

Om olyckan ändå är framme

Om vatten ändå tränger in i er lokaler kan ni försöka att täta golvbrunnar och andra öppningar. För att ni snabbt ska kunna vidta denna åtgärd, underlättar det om ni i förväg har tänkt ut och införskaffat det materiel ni är i behov av för att kunna genomföra detta.

Vid översvämningar kan det även komma in avloppsvatten. Kommer ni i kontakt med vattnet är det viktigt att ni tvätta er själva samt rengör eventuell egendom som varit i kontakt med det smutsiga vattnet.

Hit kan ni vända er

Behöver ni akut hjälp med länspumpning är det 112 ni ska ringa för att få hjälp av räddningstjänsten. Det finns även privata aktörer som kan hjälpa till med att pumpa ut vatten.

Via er försäkring hos Kammarkollegiet har ni även tillgång till akut restvärdesräddning (RVR) via telefonnummer 020-322 322.

När vattnet har pumpats undan igen är det viktigt att snabbt få avfuktare på plats för att minimera skadorna.

Hit kan ni vända er

112, för akut hjälp med läns­pumpning.

020-322 322, för akut rest­värdes­räddning (RVR), via er försäkring hos Kammarkollegiet.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-03