Kammarkollegiet logotyp

Ekonomitjänster

Vi erbjuder ekonomiadministrativa tjänster åt både stora och små stiftelser samt åt fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av våra ekonomitjänster eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Kapitalförvaltningen utgår alltid från stiftelsens behov och ändamål. Med det som utgångspunkt föreslår vi en mix av tjänster som inkluderar exempelvis redovisning, förvaltning, administration, juridik, rådgivning och rapportering. Våra redovisningsekonomer har bred kompetens och vi använder oss av moderna stödsystem för att hålla hög servicegrad. Som kund kan du välja att överlämna hela eller delar av ekonomiadministrationen till oss.
Kapitalförvaltningens affärssystem är integrerat med ekonomisystemet vilket innebär att de affärer som genomförs för respektive kund dagligen överförs till bokföringen. Kunderna får kvartalsvis ett engagemangsbesked som visar kapitalets avkastning, likviditet samt kapitalets fördelning mellan olika tillgångsslag.

Våra ekonomitjänster

  • Utbetalningar
  • Löpande redovisning
  • Bidrag och stipendier
  • Styrelsearvoden
  • Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer
  • Likviditetsplanering, budget och analyser
  • Periodisk rapportering
  • Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter
  • Kanslitjänster och verksamhetstöd
  • Bankkonto

Som kund tilldelas du en redovisningsekonom med erfarenhet inom ovanstående områden och som hjälper till med support i redovisningsfrågor. Redovisningsekonomerna arbetar i nära samverkan med kapitalförvaltningens övriga tjänster, vilket innebär att kunden snabbt kan få den service som efterfrågas.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Våra övriga tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier, obligationer och fastigheter.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Avkastning- och riskrapportering

Kammarkollegiet kan verka som kundens riskavdelning och skräddarsy riskrapporter och avkastningsrapporter efter kundens behov.

Läs mer om avkastning- och riskrapportering

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Sidan senast uppdaterad: 2023-05-22