Beviljade researrangörslån

På den här sidan kan du ladda ner ett dokument med de researrangörslån som överstiger 100 000 euro och som Kammarkollegiet har beviljat. Dokumentet fylls löpande på om ytterligare lån beviljas.

Ladda ner dokument med beviljade researrangörslån Excel, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om informationen på den här sidan

I enlighet med paragraf 23 i Förordning (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, samt paragraf 23 i Förordning (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, ska Kammarkollegiet offentliggöra information för beviljade researrangörslån överstigande 100 000 euro.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-15