Statligt lån till reseaktörer som säljer paketresor och ombokade paketresor

Under 2021 har Kammarkollegiet haft två uppdrag som riktar sig till researrangörer. Statliga lån som riktar sig till researrangörer som säljer paketresor, samt ombokade paketresor. Syftet med lånen är att researrangören ska kunna betala tillbaka skulder till resenärer.

Återbetalningskrav mot resenärer för avbrutna, inställda eller avbeställda resor

Under perioden 10 februari till 1 mars 2021 kunde researrangörer som ordnat med resegaranti hos oss, och som säljer paketresor eller är återförsäljare av paketresor åt arrangörer som har sitt säte utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ansöka om ett statligt lån hos oss.

Uppdraget avsåg handläggning av statliga lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor, som har återbetalningskrav mot resenärer för avbrutna, inställda eller avbeställda resor. Syftet med lånet är att möjliggöra återbetalning till resenärerna.

Återbetalningskrav mot resenärer för inställda eller avbeställda ombokningsresor

Under perioden 2 augusti till 31 augusti 2021 kan researrangörer som ordnat med resegaranti hos oss, och som säljer paketresor eller är återförsäljare av paketresor åt arrangörer som har sitt säte utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ansöka om ett statligt lån hos oss.

Uppdraget avser handläggning av statliga lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor, som har återbetalningskrav mot resenärer för inställda eller avbeställda ombokningsresor. Syftet med lånet är att möjliggöra återbetalning till resenärerna.

Möjlighet till statligt lån

För att möjliggöra återbetalningar till resenärerna har regeringen beslutat om en möjlighet till statligt lån, utifrån de resenärsskulder som arrangörerna har vid tillfället för ansökan.

Endast för paketresearrangörer

Det är endast paketresearrangören som kan ansöka om lån. Är du privatperson som väntar på återbetalning från en paketresearrangör, kan du inte påverka processen hos oss på Kammarkollegiet.

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13