Statligt lån till reseaktörer som säljer paketresor och ombokade paketresor

Under 2021 kunde researrangörer som sålde paketresor, och som också ställt resegaranti, ansöka om lån hos Kammarkollegiet. Syftet med lånen var att researrangören skulle kunna betala tillbaka skulder till resenärer.

Återbetalningskrav mot resenärer för inställda eller avbeställda resor och ombokningsresor

Under perioden 10 februari till 31 augusti 2021 kunde researrangörer som ordnat med resegaranti hos oss, och som sålde paketresor eller var återförsäljare av paketresor åt arrangörer som har sitt säte utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ansöka om ett statligt lån. Syftet med lånet var att möjliggöra återbetalning till resenärerna avseende inställda eller avbeställda resor och ombokningsresor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-09