Tillsynsmyndighet som beslutar om miljösanktionsavgift

Har ni fattat beslut om en miljösanktionsavgift? Då ska ni anmäla det till oss.

I första hand önskar vi att du registrerar ärendet via vår klientwebb som du hittar under Våra tjänster och Driv in en fordran, här finns även Manual för registrering av miljösanktionsuppgift Pdf, 448.3 kB. (Pdf, 448.3 kB).

I andra hand om du behöver skicka in ärendet manuellt, så följer här en beskrivning av hur du går till väga:

1. Fyll i försättsblad

Ladda ner och fyll i försättsblad Pdf, 174.3 kB. (Pdf, 174.3 kB)

2. Bifoga

  • Beslut om miljösanktionsavgift.
  • Bevis om delgivning.

3. Skicka in

Skicka försättsblad, beslut om miljösanktionsavgift och bevis om delgivning till:

I första hand till vår e-post: inkasso@kammarkollegiet.se

I andra hand via post:

Kammarkollegiet
Inkassogruppen
Box 2218
103 15 Stockholm

Ska du betala miljösanktionsavgift?

Ta reda på hur du ska göra.

Betala miljösanktionsavgift

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-22