Tillsynsmyndighet som beslutar om miljösanktionsavgift

Har ni fattat beslut om en miljösanktionsavgift? Då ska ni anmäla det till oss.

I första hand önskar vi att du registrerar ärendet via vår klientwebb som du hittar under Våra tjänster och Driv in en fordran, här finns även Manual för registrering av miljösanktionsuppgiftPDF.

I andra hand om du behöver skicka in ärendet manuellt, så följer här en beskrivning av hur du går till väga:

1. Fyll i försättsblad

Ladda ner och fyll i försättsbladPDF

2. Bifoga

  • Beslut om miljösanktionsavgift.
  • Bevis om delgivning.

3. Skicka in

Skicka försättsblad, beslut om miljösanktionsavgift och bevis om delgivning till:

I första hand till vår e-post: inkasso@kammarkollegiet.se

I andra hand via post:

Kammarkollegiet
Inkassogruppen
Box 2218
103 15 Stockholm

Ska du betala miljösanktionsavgift?

Ta reda på hur du ska göra.

Betala miljösanktionsavgift

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-22