Tillsynsmyndighet som beslutar om miljösanktionsavgift

Har ni fattat beslut om en miljösanktionsavgift? Då ska ni anmäla det till oss. Här beskriver vi hur du går till väga.

1. Fyll i försättsblad

Ladda ner och fyll i försättsbladPDF

2. Bifoga

  • Beslut om miljösanktionsavgift.
  • Bevis om delgivning.

3. Skicka in

Skicka försättsblad, beslut om miljösanktionsavgift och bevis om delgivning till:

I första hand till vår e-post: inkasso@kammarkollegiet.se

I andra hand via post:

Kammarkollegiet
Inkassogruppen
Box 2218
103 15 Stockholm

Ska du betala miljösanktionsavgift?

Ta reda på hur du ska göra.

Betala miljösanktionsavgift

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27