Ansök om auktorisation som tolk

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Här kan du anmäla dig till tolkprovet och påbörja processen mot en auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket. Att vara auktoriserad innebär även att du får högre ersättning.

Ansökan till vårens prov (2020) är stängd

Ansökan till vårens prov är stängd. Om du anmält dig till provet kommer du får mer information framöver.

Datum för det skriftliga auktorisationsprovet för tolkar

Den 12 februari 2020 sker etapp 1 och då genomförs del 1 Realia och del 2 Språkfärdighet i svenska. Du måste få godkänt i del 1 och del 2, för att bli kallad till att skriva del 3 Terminologiprov, som sker den 17 mars 2020.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 300 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
Bankgiro: 126-7152
Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning. Avgiften återbetalas ej.
Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Det här krävs för att du ska klara tolkprovet

För att få godkänt krävs att du har:

  • goda språkkunskaper
  • stor kunskap om det svenska samhället. Det betyder att du ska ha god förståelse av hur till exempel vård, omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Har du den kompetens som krävs? Testa dig

Innan du söker till tolkprovet rekommenderar vi att du gör våra test och därmed säkerställer att du har den kompetens som krävs för att klara provet.

Förbered dig inför tolkprovet

Titta på våra lästips

Praktisk information inför och efter provet

Det är en hel del praktiska förberedelser inför provet. Ta reda på vad du behöver göra och tänka på innan du gör provet och vad du behöver ta med dig till provet.

Praktiska instruktioner inför tolkprovet

Du får provresultat inom två månader

När du väl skrivit provet dröjer det två månader innan du får besked om ditt skriftliga prov blivit godkänt eller inte. Vid godkänt resultat ska du även genomföra ett muntligt tolkprov. Om ditt tolkprov är godkänt gör vi en redbarhetsprövning.

Det här händer efter att du skrivit provet

Har du dyslexi eller synnedsättning?

Om du har dyslexi eller en synnedsättning är du välkommen att göra tolkprovet i februari varje år. Vi erbjuder ett anpassat tillfälle för provet då. Du får längre tid att skriva och du får tillgång till anpassad läsning på skärm.

För att delta måste du lämna intyg på att du har dyslexi eller synskada.

Tolkprov för dig med dyslexi eller synnedsättning

Om vår auktorisationsuppgift

Läs mer om den aktuella lagstiftningen.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-11-01