Tolkprov för dig med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, synnedsättning eller annan varaktig funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat tolkprov. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Ansökan om auktorisation 2024 – anpassat prov

Nu kan du ansöka om auktorisation som tolk med anpassat prov. Ansökan är öppen 2 maj-10 juni 2024. När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e-legitimation.

Ansökan om speciell kompetens som rättsolk eller sjukvårdstolk - anpassat prov

Nu kan du ansöka om speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk med anpassat prov. Ansökan är öppen 2 maj-10 juni 2024. När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e-legitimation.

Anpassning vid prov

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan Kammarkollegiet försöka anpassa provet eller provsituationen för dig och dina behov. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder eller en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anpassningsåtgärderna ska vara rimliga utifrån din funktionsnedsättning, de praktiska förutsättningarna och våra kunskapskrav. Exempel på anpassningsåtgärder är förstoring av text och höga kontraster, skärmläsningsprogram och utökad skrivtid.

Vi erbjuder bara anpassade prov till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte.

Du måste skicka med intyg om varaktig funktionsnedsättning

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal (till exempel läkare, psykolog eller logoped). Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens.

Om du har en synnedsättning behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-05-02