Stöd för analys av korruptionsrisker

Korruption är en viktig fråga, och även om korruption inte är kopplad till verksamhetsförsäkringen, så vill vi informera om att Statskontoret nyligen har tagit fram ett stöd för analys av korruptionsrisker.

Genrebild för korruption, en hand som stoppar pengar i en byxficka.

Innehållet i stödet

  1. Stöd för analys av korruptionsrisker
  2. Är det läge för vår myndighet att analysera riskerna för korruption?
  3. Hur identifierar vi riskerna?
  4. Hur prioriterar vi i den vidare hanteringen av riskerna?
  5. Hur hanterar vi riskerna?
  6. Hur tar vi arbetet vidare?
  7. Regeringsuppdraget
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-14