Förnya din auktorisation som översättare

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill göra en förnyelse.


Ta reda på vilka bilagor du behöver ha till hands innan du ansöker och hur du går till väga för att betala ansökningsavgift.

Bilagor och avgift vid ansökan om auktorisation som översättare

Hur vet jag om det är dags att förnya auktorisationen?

Om din auktorisation löper ut den 31 december ska du under hösten ansöka om att förnya din auktorisation. Om din auktorisation löper ut den 30 juni ska du under våren ansöka om att förnya din auktorisation. Om du berörs får du ett meddelande av oss där vi påminner om att det är dags att ansöka om förnyelse.

Hur länge din auktorisation gäller framgår av ditt diplom.

Det här krävs för att du ska få förnyad auktorisation

För att din auktorisation ska förnyas ska du ha:

  • varit verksam som translator, alternativt
  • ägnat dig åt språklig verksamhet där du aktivt har använt dina kunskaper i auktorisationsspråket.

När du ansöker om förnyelse får du redogöra för hur mycket du har översatt under de senaste fem åren. Utgångspunkten är minst 7000 ord/år. Om du inte har varit tillräckligt verksam får du göra ett nytt kunskapsprov bestående av ett skriftligt översättningsprov.

Vi gör även en så kallad redbarhets- och lämplighetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister.

Om en sökande förekommer i något av registerutdragen utreder kollegiets handläggare om den sökande uppfyller förordningens krav på redbarhet och lämplighet. Sökande får möjlighet att yttra sig över uppgifterna innan myndigheten fattar beslut i ärendet. Redbarhetsprövningen utgörs alltid av en helhetsbedömning i varje enskilt ärende.

Vad händer om du inte ansöker om auktorisation i tid?

Om du inte ansöker om förnyad auktorisation innan den löper ut kommer din auktorisation att upphöra. Det innebär att du inte längre har kvar din yrkestitel och att du tas bort från registret över auktoriserade tolkar och translatorer. Det är ditt ansvar att se till att ansökan inkommer innan auktorisationen löper ut.

Vad gäller om jag bor utomlands?

Du som bor utomlands ska själv skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-22