Förnya din auktorisation som översättare

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Ansökan om förnyelse

Ansökan om förnyelse av auktorisation som översättare är stängd. Du som har en auktorisation som löper ut den 31 december kommer kunna ansöka om förnyelse under hösten 2024.

Hur vet jag om det är dags att förnya auktorisationen?

Om din auktorisation löper ut den 31 december ska du under hösten ansöka om att förnya din auktorisation. Om din auktorisation löper ut den 30 juni ska du under våren ansöka om att förnya din auktorisation. Om du berörs får du ett meddelande av oss där vi påminner om att det är dags att ansöka om förnyelse.

Hur länge din auktorisation gäller framgår av ditt diplom eller beslut om auktorisation.

Min sida med din ansökan

Om du tidigare ansökt med e-legitimation hittar du din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Dokument som du ska bifoga när du förnyar din auktorisation

 • Du behöver bifoga underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som översättare eller arbetat med annan språklig verksamhet.
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver ladda upp en kopia av din ID-handling samt en handling som visar att du bor i ett annat land.
 • Du som bor utomlands ska även skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.
 • Utländska handlingar (utom ID-handlingar) ska vara på originalspråket och översatta till svenska eller engelska. Handlingar på de nordiska språken godtas.
 • Alla bilagor ska vara i formatet pdf, jpg eller png.

Ansökningsavgift

 • Om du ansöker med e-legitimation kan du betala ansökningsavgiften direkt med Swish eller kort i e-tjänsten.
 • Om du vill betala via bankgiro betalar du ansökningsavgiften 2 900 kronor till: bankgiro 126-7152.
 • Om du förnyar din auktorisation, skriv "FV24, ditt personnummer och ditt namn" som meddelande vid inbetalning oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.
 • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
 • Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Det här krävs för att du ska få förnyad auktorisation

När du ansöker om förnyelse behöver du redogöra för hur mycket du har översatt eller ägnat dig åt annan språklig verksamhet. För att din auktorisation ska förnyas ska du under de senaste fem åren ha:

 • varit verksam som translator och översatt minst 7 000 ord per år, alternativt
 • ägnat dig åt språklig verksamhet där du aktivt har använt dina kunskaper i auktorisationsspråket.

Om du inte har varit tillräckligt verksam får du göra ett nytt kunskapsprov som består av översättning av en juridisk text.

Vi gör även en så kallad redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar registeruppgifter från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten.

Vad händer om du inte ansöker om auktorisation i tid?

Om du inte ansöker om förnyad auktorisation innan den löper ut kommer din auktorisation att upphöra. Det innebär att du inte längre har kvar din yrkestitel och att du tas bort från registret över auktoriserade translatorer. Det är ditt ansvar att se till att ansökan inkommer innan auktorisationen löper ut.

Vad gäller om jag bor utomlands?

Du som bor utomlands ska själv skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder. Redbarhetshandlingar som är underlag till prövningen ska inte vara äldre än två månader.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och translatorer (översättare). Det innebär att exempelvis tolkanvändare, förmedlingar eller enskilda kan göra en anmälan hos oss. Vi gör då en utredning och kan besluta att utfärda en varning eller upphäva en auktorisation.

Läs mer om vårt uppdrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-07-01