Förnya din auktorisation som översättare

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Ansökan om förnyelse

Vi genomför just nu ett utvecklingsarbete av våra e-tjänster. Därför kan vi inte öppna höstens ansökningsperiod för förnyelser än. Du som ska förnya din auktorisation som translator kommer kunna ansöka om det i mitten av oktober månad. När datumet är fastställt skickar vi en påminnelse via e-post till dig som ska förnya din auktorisation. Du kan redan nu förbereda din ansökan genom att ta fram underlagen som du behöver skicka in. Ansökningsperioden kommer att vara öppen till och med den 31 december 2022.

Dokument som du ska bifoga när du förnyar din auktorisation

 • Du behöver bifoga underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som översättare eller arbetat med annan språklig verksamhet.
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver ladda upp en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt. Du behöver däremot inte bifoga ett personbevis om du är folkbokförd i Sverige.
 • Du som bor utomlands ska även skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.
 • Alla bilagor ska vara i formatet pdf, jpg eller png.

Ansökningsavgift

 • Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
 • Bankgiro: 126-7152
 • Om du betalar från utlandet anger du:
  BIC: SWEDSESS
  IBAN: SE6080000890119647360503
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
 • När du ansöker om förnyelse ska du skriva "FV22, ditt personnummer och ditt namn" oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.
 • Avgiften återbetalas inte, även om du väljer att inte genomföra provet.

Hur vet jag om det är dags att förnya auktorisationen?

Om din auktorisation löper ut den 31 december ska du under hösten ansöka om att förnya din auktorisation. Om din auktorisation löper ut den 30 juni ska du under våren ansöka om att förnya din auktorisation. Om du berörs får du ett meddelande av oss där vi påminner om att det är dags att ansöka om förnyelse.

Hur länge din auktorisation gäller framgår av ditt diplom eller beslut om auktorisation.

Det här krävs för att du ska få förnyad auktorisation

När du ansöker om förnyelse behöver du redogöra för hur mycket du har översatt eller ägnat dig åt annan språklig verksamhet. För att din auktorisation ska förnyas ska du under de senaste fem åren ha:

 • varit verksam som translator och översatt minst 7 000 ord per år, alternativt
 • ägnat dig åt språklig verksamhet där du aktivt har använt dina kunskaper i auktorisationsspråket.

Om du inte har varit tillräckligt verksam får du göra ett nytt kunskapsprov.

Vi gör även en så kallad redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar registeruppgifter från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten.

Vad händer om du inte ansöker om auktorisation i tid?

Om du inte ansöker om förnyad auktorisation innan den löper ut kommer din auktorisation att upphöra. Det innebär att du inte längre har kvar din yrkestitel och att du tas bort från registret över auktoriserade translatorer. Det är ditt ansvar att se till att ansökan inkommer innan auktorisationen löper ut.

Min sida med din ansökan

Du som redan har ansökt om förnyelse av auktorisation för översättare med svensk e-legitimation hittar din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Vad gäller om jag bor utomlands?

Du som bor utomlands ska själv skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och translatorer (översättare). Det innebär att exempelvis tolkanvändare, förmedlingar eller enskilda kan göra en anmälan hos oss. Vi gör då en utredning och kan besluta att utfärda en varning eller upphäva en auktorisation.

Läs mer om vårt uppdrag

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-21