Flyttgods för utlandsstationerade

Ska du flytta dina möbler och privata ägodelar i samband med en utlandsstationering? Här hittar du försäkringsvillkor och kan anmäla skada.

Det är din uppdragsgivare som kan teckna en flyttgodsförsäkring som gör att du snabbt kan få ersättning om dina saker skadas eller försvinner under flytten.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Villkor som gäller från 2023-01-01

Villkor som gäller fram till 2022-12-31

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i skadeanmälningsblanketten för flyttgods
  Blankett för skadeanmälan flyttgods Pdf, 147.4 kB.
 2. Skicka blanketten till:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller skicka via post till
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Glöm inte att uppmärksamma transportföretaget/flyttfirman på eventuella skador och förluster som uppstått under flytten. De bör känna till att en skada inträffat.

Kan jag teckna en flyttgodsförsäkring?

Nej, du kan själva inte teckna en flyttgodsförsäkring. Ta kontakt med din arbetsgivare för att få hjälp med att teckna försäkringen.

När gäller flyttgodsförsäkringen?

Försäkringen gäller bara om det är myndigheten som står för flytten och transportkostnaden. Försäkringen börjar gälla när du har lämnat över dina saker till transportföretaget för packning och slutar att gälla när du har tagit emot dem på den plats som ni har kommit överens om.

Vad täcker försäkringen?

Flyttgodsförsäkringen täcker skador och förluster på saker upp till ett värde av 800 000 kronor. Försäkringen täcker bara dina privata saker, inte sådant som du har hyrt.

Mitt flyttgods är försenat, kan jag få ersättning?

Försäkringen omfattar viss ersättning vid orimlig eller oacceptabel försening av flyttgodstransport mellan två orter. För att få ersättning ska flyttgodset vara försenat minst tre veckor.

För att du ska kunna få ersättning behöver flyttfirman intyga att flyttgodset är minst tre veckor försenat utifrån beräknad tidpunkt för ankomst till ankommande hamn/terminal (ursprunglig ETA, det vill säga estimated time of arrival).

Vid sådan försening kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader med högst 12 000 kronor per person och max 30 000 kronor per familj.

För att du ska kunna få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader ska Kammarkollegiet godkänna dina inköp i förväg. När du sedan genomfört dina inköp ska du skicka in kvitton till oss.

Använd skadeanmälningsblanketten för att ansöka om ersättning vid försenat flyttgods

För att kunna få ersättning när ditt flyttgods är försenat så använder du skadeanmälningsblanketten för flyttgods. Blanketten hittar du på denna sida under rubriken Anmäl skada.

Till dig som ska teckna flyttgodsförsäkring

Du som är behörig handläggare på myndigheten kan teckna Flyttgodsförsäkringen för anställda som ska bli utlandsstationerade. Försäkringen kan enbart tecknas om arbetsgivaren står för transportkostnaden av flyttgodset.

Försäkringen tecknar du som en samlingsförsäkring för alla anställda vid er myndighet som ska bli utlandsstationerade och ska ha med sig flyttgods. Den kan även tecknas som en enskild försäkring för namngivna personers flyttgods vid utlandsstationering. Gällande enskild försäkring tecknas en försäkring per flytt.

Försäkringen beställer du via e-post:

forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

I beställningsmejlet skriver du:

 • Försäkringstyp (Flyttgodsförsäkring)
 • försäkringsbelopp (värdet på godset),
 • beställarens namn och kontaktuppgifter
 • fakturaadress och fakturareferens.

Beställer du en Enskild försäkring behöver du också skriva:

 • namn och personnummer på de som ska försäkras (den anställde och eventuellt medföljande),
 • Flyttorter, Från: Stad, Land samt Till: Stad, Land
 • Packdatum (datumet när godset överlämnas till transportföretaget)
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09