Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten - oavsett om ni äger eller hyr lokalen.

Ansökningsperioder 2021

  1. 1 januari – 15 mars
  2. 1 april – 15 juni
  3. 1 juli – 15 september, observera att för denna ansökningsperiod gäller nya villkor.

Innan ansökan, läs gärna:


Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

Villkor från och med 2021-06-16

Från och med 2021-06-16 gäller nya villkor för att beviljas stöd. De nya villkoren gäller från och med ansökningsperioden 1 juli - 15 september 2021 och framåt. Ändringen i villkoren gäller köp av bevakningstjänst och finns under punkt 1.3.

Villkor fram till 2021-06-15

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd. Dessa villkor gäller fram till den 15 juni och gäller för ansökningsperioden 1 april - 15 juni 2021.

Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss.

Observera – för att vi ska kunna behandla din ansökan måste:

  • blanketten vara komplett ifylld
  • alla bilagor bifogade
  • ansökan komma in under en ansökningsperiod

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Fastighetsägaren ska även godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.

Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Vi håller regelbundet utbildningar i säkerhetshöjande åtgärder.

Ta reda på mer om utbildningen

Redovisning av statsbidrag

Du som är behörig företrädare för en organisation som fått statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder ska redovisa hur medlen har använts.

Information och alla dokument du behöver för att kunna lämna in din redovisning.

Ansökan för en tillfällig bevakningsinsats

Om ni har behov av bevakning för ett eller ett fåtal enskilda evenemang så finns nu en förenklad ansökningsblankett. Den här ansökan riktar sig till er som exempelvis vill söka bidrag för bevakning vid ett årsmöte eller ett barnkollo som ni arrangerar.

Till ansökan för en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-28