Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Ska ni ansöka om bidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2024? Då gör ni det hos Myndigheten för stöd till trossamfund.

Regeringen har beslutat att ändra förordningen om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Det innebär bland annat att handläggningen av bidraget flyttar från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund.

Om din organisation har beviljats statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder före 2024 ska organisationen redovisa hur pengarna har använts till Kammarkollegiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09