Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten - oavsett om ni äger eller hyr lokalen.

Ansökningsperioderna för 2021:

Ansökningsperiod 1: 1 januari – 15 mars

Ansökningsperiod 2: 1 april – 15 juni

Ansökningsperiod 3: 1 juli – 15 september

Läs gärna våra vanliga frågor och svar och råd innan ansökan:


Vanliga frågor och svar

Råd innan ansökan


Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd.

Så här gör du ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Fatighetsägaren ska även godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.

Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Vi håller regelbundet utbildningar i säkerhetshöjande åtgärder.

Ta reda på mer om utbildningen

Redovisning av statsbidrag

Du som är behörig företrädare för en organisation som fått statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder ska redovisa hur medlen har använts.

Information och alla dokument du behöver för att kunna lämna in din redovisning.

Ansökan för en tillfällig bevakningsinsats

Om ni har behov av bevakning för ett eller ett fåtal enskilda evenemang så finns nu en förenklad ansökningsblankett. Den här ansökan riktar sig till er som exempelvis vill söka bidrag för bevakning vid ett årsmöte eller ett barnkollo som ni arrangerar.

Till ansökan för en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-01