Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten - oavsett om ni äger eller hyr lokalen.

Ansökningsperioderna för 2020 är avslutade

Årets ansökningsperioder är nu avslutade då de pengar som Kammarkollegiet har att fördela under året är slut. De ansökningar som inkommer hädanefter under 2020 kommer därför inte att behandlas. Du som ansöker kommer att få information om detta i ett mejl och är välkommen att skicka in en ny ansökan efter 1 januari 2021.


Så här gör du ansökan

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Fatighetsägaren ska även godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.

Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd.

Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Vi håller regelbundet utbildningar i säkerhetshöjande åtgärder.

Ta reda på mer om utbildningen

Information in English

Om vår uppgift med säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Ansökan för en tillfällig bevakningsinsats

Om ni har behov av bevakning för ett eller ett fåtal enskilda evenemang så finns nu en förenklad ansökningsblankett. Den här ansökan riktar sig till er som exempelvis vill söka bidrag för bevakning vid ett årsmöte eller ett barnkollo som ni arrangerar.

Till ansökan för en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-14