Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd.

Villkor för att få statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärderPDF

Ansök om bidrag

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Ansökningsblankett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärderPDF

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Fastighetsägaren ska även godkänna de säkerhetshöjande åtgärderna.

Tillstånd från fastighetsägarenPDF

Ansökningsperioder

Året är uppdelat i tre ansökningsperioder:

1 januari–15 mars
16 mars–15 maj
16 maj–15 oktober

Perioderna kan komma att ändras utifrån tillgången på medel. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Information in English

Om vår uppgift med säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Utbildning i säkerhetshöjande åtgärder

Vi erbjuder en grundläggande säkerhetsutbildning 27-28 maj 2019. Utbildningen riktar sig till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser.

Utbildningen ges i samarbete med myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Ta reda på mer om utbildningen och anmäl ditt intresse

Personuppgifter
Återkoppling via