Auktorisation som översättare med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad som översättare i ett annat EES-land eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Ansök med yrkeskvalifikationer från annat land

Skicka e-post till tot@kammarkollegiet.se

I e-postmeddelandet ska du ange:

 • Språkriktning (endast en)
  Från svenska till: (ange språk)
  eller
  Till svenska från: (ange språk)
 • Namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Län
 • Land
 • Telefon
 • E-post

Bilagor till ansökan

Skicka med följande bilagor - samtliga i formatet pdf:

 • Personbevis utfärdat i det land där du är bosatt.
 • Registerutdrag från polismyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har fått påföljd för brott.
 • Registerutdrag från Kronofogdemyndigheten i det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
 • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget.
 • Bevis för att styrka yrkeskvalifikationerna.

Notera att du ska skriva ansökan på svenska. Bilagor på annat språk än svenska ska vara översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Ansökningsavgift

 • Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
 • Bankgiro: 126-7152
 • Om du betalar från utlandet anger du:
  BIC: SWEDSESS
  IBAN: SE6080000890119647360503
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
 • Avgiften återbetalas inte, även om du väljer att inte genomföra provet.

Det här händer när du skickat in din ansökan

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i auktorisationsprovet för översättare.

Kompensationsåtgärd

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för att bli auktoriserad kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du kan då välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Lämplighetsprov

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar som du saknar för att uppfylla kunskapskraven för auktorisation. Det kan handla om att du ska visa att du har kunskaper inom ett eller flera av kompetensområdena: språklig kompetens, översättningskompetens, ämneskompetens inom samhällsorientering och juridik, interkulturell kompetens, informationssökning och teknisk kompetens.

Anpassningsperiod

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar. Det innebär att handledaren rapporterar till oss på Kammarkollegiet hur arbetet har gått.

Beslut om auktorisation

När lämplighetsprovet eller anpassningsperioden har genomförts fattar vi på Kammarkollegiet beslut om auktorisation.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer

Reglerna framgår av translatorsföreskrifterna.

Om översättare som reglerat yrke

Your Europe Logotype
Help us improve
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-09