Utbetalning av medel till regionerna och Sveriges kommuner och regioner i enlighet med överenskommelsen Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar avseende försörjningsberedskap för läkemedel

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 1 december 2024.

Regeringens beslut S2023/03341

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-09