Fonddelegationen

Fonddelegationen fungerar som Kapitalförvaltningens styrelse och har uppdraget att besluta om långsiktiga placeringsinriktningar och strategiska frågor.

Det här gör Fonddelegationen

Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kapitalförvaltningen. Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden
och utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen.

Delegationen utses av regeringen och Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om Kapitalförvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor. Det är också Fonddelegationens ansvar att se till så att de mål som statsmakterna har ställt upp för verksamheten kan nås.

Fonddelegationens medlemmar

Katarina Thorslund, vice VD och chef Kund Alecta

Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB

Thomas Jellvik, Makroanalytiker DNB Markets

Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör

Marie Reinius, civilekonom

Cathrin Abrahamsson Pohjanen, VD akademiinvest AB, fd makrostrateg på fjärde AP-fonden, ABB

Christer Käck, konsult, styrelseledamot i bland annat Andra AP-fonden, tidigare ansvarig ränteförvaltare Skandia och DNB

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-24