Betala ränta och amortera på det statliga lånet till researrangörer

Är du arrangör eller återförsäljare av paketresor och har fått ett statligt lån för att återbetala skulder till resenärer? Här hittar du information om ränta, amortering och återbetalning av lånet. Du hittar också villkor och förordning för respektive lån.

Betala ränta på lånet

Räntan på lånet är fast för hela låneperioden. Vid utgången av respektive år kommer vi att avisera ut periodens upplupna ränta och aktuell kapitalskuld.

Du betalar in till Kammarkollegiets bankgiro 5052-5781.

Du som låntagare kan, enligt lånevillkoren, välja att inte betala räntan. Den upplupna räntan kommer då att läggas till din låneskuld (kapitaliseras). Du betalar då istället den upplupna räntan på förfallodagen för lånet.

Amortera på lånet

Du som låntagare ska amortera på lånet när du får återbetalning för dina eventuella fordringar från underleverantörer för aktuella paketresor. Du ansvarar själv för att betala in amortering. Du ska betala tillbaka hela beloppet vid löptidens slut eller tidigare när du själv önskar.

Försäljning av reseföretaget under lånets löptid

Om reseföretaget byter ägare under låneperioden krävs det enligt villkoren att Kammarkollegiet i förväg ger sitt samtycke till ägarförändringen. Ta kontakt med oss om ni har för avsikt att sälja reseföretaget eller på annat sätt ändra ägarstrukturen.

Kontakta oss om det statliga lånet

Har du frågor om det statliga lånet?
Kontakta oss via e-post: ekonomi@kammarkollegiet.se

Om det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer

Under perioden 10 februari till 1 mars 2021 hade du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett statligt lån, ett researrangörslån, för att betala igen skulder till dina resenärer.

Villkor för det statliga lånet för återbetalning av skulder

Förordning om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer för inställda ombokningsresor

Under perioden 2 augusti till 31 augusti 2021 hade du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett statligt lån. Lånet var till för att betala igen skulder till dina paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor.

Villkor för det statliga lånet för återbetalning av skulder för inställda ombokningsresor

Förordning om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-15