Förläng din registrering som utbildad tolk

En registrering som utbildad tolk gäller i fem år och går ut vid halv- eller helårsskiftet.

Ansökan om förlängning

Nu är ansökan öppen för förlängning av registrering som tolk. Ansökan är öppen för dig som har en registrering som löper ut den 30 juni 2024. För att Kammarkollegiet ska hinna handlägga ditt ärende och fatta beslut innan din auktorisation löpt ut behöver du lämna in din ansökan i god tid.

Du måste ha svensk e-legitimation för att använda e-tjänsten

Du kan inte använda e-tjänsten med utländsk e-legitimation. Om du saknar svensk e-legitimation vill vi att du kontaktar oss på: tot@kammarkollegiet.se eller ringer oss på 08-700 08 00.

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter? Då ska du inte använda vår e-tjänst. Ring istället oss på tolk- och translatorsenheten på 08-700 08 00 så får du information om hur du lämnar in din ansökan.

Min sida med din ansökan

Om du ansökt med e-legitimation hittar du din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Är du osäker på när din registrering går ut?

När din registrering är på väg att löpa ut skickar vi dig en påminnelse per e-post. Om du fått en påminnelse är det dags att ansöka om förlängning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Handläggningstid

Vi handlägger din ansökan inom en månad från det att din ansökan är komplett.

Vill du registrera dig som utbildad tolk för flera språk?

Om du vill registrera dig som utbildad tolk i flera språk ska du fylla i en ansökan per språk.

Ansök om registrering som utbildad tolk

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-09