Förläng din registrering som utbildad tolk

En registrering som utbildad tolk gäller i fem år och går ut vid halv- eller helårsskiftet.

Ansökan om förlängning - hösten 2022

Vi genomför just nu ett utvecklingsarbete av våra e-tjänster. Därför kan vi inte öppna höstens ansökningsperiod för förlängning än. Du som ska förlänga din registrering som utbildad tolk kommer kunna ansöka om det i mitten av oktober månad. När datumet är fastställt skickar vi en påminnelse via e-post till dig som ska förlänga din registrering. Ansökningsperioden kommer att vara öppen till och med den 31 december 2022.

Är du osäker på när din registrering går ut?

När din registrering är på väg att löpa ut skickar vi dig en påminnelse per e-post. Om du fått en påminnelse är det dags att ansöka om förlängning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Handläggningstid

Vi handlägger din ansökan inom en månad från det att din ansökan är komplett. När du har fått din registrering förlängd kan du beställa ett nytt behörighetskort.

Behörighetskort

Behörighetskort för tolk med registrerad utbildning har samma giltighetstid som registreringen. Om du lämnar in din ansökan om förlängning i god tid hinner du, när du har fått din registrering förlängd, beställa ett nytt behörighetskort innan det gamla löper ut.

Vill du registrera dig som utbildad tolk för flera språk?

Om du vill registrera dig som utbildad tolk i flera språk ska du fylla i en ansökan per språk.

Ansök om registrering som utbildad tolk

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-09-21