Förläng din registrering som utbildad tolk

En registrering som utbildad tolk gäller i fem år och går ut vid halv- eller helårsskiftet. Du som har en registrering som löper ut den 30 juni 2022 kan nu ansöka om förlängning.

Är du osäker på när din registrering går ut?

När din registrering är på väg att löpa ut skickar vi dig en påminnelse per e-post. Om du fått en påminnelse är det dags att ansöka om förlängning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Ansökan är öppen

Här ansöker du om att förlänga din registrering som utbildad tolk. Ansökan är öppen till och med 30 juni 2022.

När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e-legitimation. Om du saknar det rekommenderar vi dig att använda länken till ansök utan e-legitimation.

Min sida med din ansökan

Du som har ansökt med svensk e-legitimation hittar din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Handläggningstid

Vi handlägger din ansökan inom en månad från det att din ansökan är komplett. När du har fått din registrering förlängd kan du beställa ett nytt behörighetskort.

Behörighetskort

Behörighetskort för tolk med registrerad utbildning har samma giltighetstid som registreringen. Om du lämnar in din ansökan om förlängning i god tid hinner du, när du har fått din registrering förlängd, beställa ett nytt behörighetskort innan det gamla löper ut.

Vill du registrera dig som utbildad tolk för flera språk?

Om du vill registrera dig som utbildad tolk i flera språk ska du fylla i en ansökan per språk.

Ansök om registrering som utbildad tolk

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-20