Ändra uppgifter i registret över idéburna organisationer

Om din organisation har ändrat något, som exempelvis stadgarna, postadress eller kontaktperson ska du genast anmäla ändringen till oss här.

Anmäl ändring

Här kan du skicka in er ändring till oss på Kammarkollegiet. Du behöver ha svensk e-legitimation när du använder e-tjänsten.

Ändringar som du behöver anmäla

Du behöver anmäla ändringar om följande uppgifter till oss:

  • Kontaktuppgifter till organisationen
  • Kontaktuppgifter till kontaktperson (samma kontaktperson som tidigare)
  • Kontaktperson
  • Stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvarande
  • Stat, region eller kommun får ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen
  • Organisationen bedriver inte eller har inte längre för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet

Det kostar inget att anmäla en ändring till Kammarkollegiet.

Vem kan ändra uppgifterna?

Det är behörig eller behöriga firmatecknare som ska skriva under ändringen. För att styrka behörigheten ska du bifoga underlag som visar att den eller de som kommer att underteckna avregistreringen har rätt att företräda organisationen:

  • Organisationer som är registrerade hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen ska ladda upp sitt registreringsbevis där behöriga firmatecknare framgår. Registreringsbeviset får inte vara äldre än en månad.
  • Organisationer som inte finns i Bolagsverkets eller Länsstyrelsens register ska i stället bifoga kopia av justerat årsmötesprotokoll eller annan handling som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är utsedda firmatecknare.

Ändra uppgifter med en blankett

Saknar du e-legitimation? Du kan du ändra uppgifter genom att använda blanketten.

Ändra uppgifter i registret över idéburna organisationer Pdf, 149.7 kB.

Min sida med anmälan

Du som gjort en ändring för din organisations räkning kan hitta din anmälan och bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-06