Trafikförsäkring utomlands

Den vanliga trafikförsäkringen för myndigheters motorfordon gäller i vissa fall även när du tar med fordonet utomlands, framför allt i Europa. Men i en del länder behöver du ha med dig ett försäkringsbevis, ett så kallat Grönt kort, för att försäkringen ska gälla.

Beställa Grönt kort

Du som ska använda ett fordon på en resa utomlands kan behöva ett Grönt kort för fordonet.

Var gäller trafikförsäkringen?

Hos Trafikförsäkringsföreningen ser du i vilka länder din försäkring gäller och var du behöver ha med dig ett Grönt kort för att trafikförsäkringen ska gälla.

Vad täcker trafikförsäkringen i de länder där trafikförsäkringen gäller?

Om du råkar ut för en trafikolycka ersätter vi personskador hos alla som åker i det försäkrade fordonet. Gäller svensk medborgare eller personer som har sin hemvist i Sverige. Det gäller oavsett om det är föraren i myndighetens fordon som har orsakat olyckan eller inte.

Om myndighetens fordon orsakar en trafikolycka och någon/något utanför fordonet skadas gäller följande:

  • Vi ersätter skador på svensk medborgare och svensk egendom enligt samma regler som gäller vid trafikolyckor i Sverige.
  • Vid skador på utländsk medborgare och utländsk egendom gäller försäkringen som en ansvarsförsäkring. Det innebär att vi ersätter skadestånd enligt den lag som gäller i det aktuella landet.

Ska du resa till ett land där trafikförsäkringen inte gäller?

Kontakta oss via forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se eller via kontaktformuläret på denna sida.

Anmäl skada

På våra skadeanmälningssidor hittar du information om hur du anmäler skada på fordon.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-26