Marknadskommentarer

Genom att ta del av våra marknadskommentarer håller du dig uppdaterad om det rådande marknadsläget. Vi skickar ut kvartalsvisa marknadskommentarer som publiceras i början av januari, april, juli respektive oktober. Om du prenumererar på dem får du dem direkt till din e-post.

Vi byter verktyg för produktionen av vårt nyhetsbrev. Det innebär att nyhetsbrev producerade under 2023 finns kvar att läsa men i pdf-format.

2023

Q4 2023 - publicerad januari 2024 Pdf, 4.8 MB.

Q3 2023 - publicerad oktober 2023 Pdf, 5.6 MB.

Q2 2023 - publicerad juli 2023 Pdf, 3.9 MB.

Q1 2023 – publicerad april 2023 Pdf, 7.3 MB.

Prenumerera på våra marknadskommentarer

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Formuläret för att prenumerera är tillfälligt ur funktion. Mejla gärna kommunikation@kammarkollegiet.se att du vill prenumerera på nyhetsbrevet "Marknadskommentarer".

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-13