Marknadskommentarer

Genom att ta del av våra marknadskommentarer håller du dig uppdaterad om det rådande marknadsläget. Vi skickar ut kvartalsvisa marknadskommentarer som publiceras i början av januari, april, juli respektive oktober. Om du prenumererar på dem får du dem direkt till din e-post.

Prenumerera på våra marknadskommentarer

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-07-07