Vanliga frågor om permutation av gåvobrev

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som handlar om permutation av gåvobrev.

Vad betyder permutation?

Med permutation menas antingen ändring av föreskrifterna i till exempel ett gåvobrev enligt permutationslagen eller ändring av en stiftelses föreskrifter enligt stiftelselagen.

Vilken lag gäller för stiftelser?

För permutation av villkor i gåvobrev, testamente eller liknande handling gäller permutationslagen (1972: 205).

Hur stor är avgiften?

Avgiften för en ansökan om permutation är 10 700 kr och ska sättas in på Kammarkollegiets bankgironummer 5052‑5781 i samband med att ansökan lämnas in. I meddelanderaden ska givarens namn anges som referens.

Hur överklagas Kammarkollegiets beslut om permutation?

Hur ansöker jag om permutation?

Här hittar du all information om hur ansökan går till och här finns även ansökningsblanketten:

Ansök om permutation av gåvobrev och testamenten

Hur lång är handläggningstiden?

Kammarkollegiets handläggningstid varierar. Om ansökan är komplett när den kommer in kan ärendet avgöras ganska snart. Om ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter eller handlingar så kan handläggningen ta längre tid.

Vilka villkor kan Kammarkollegiet ändra eller upphäva?

Vanliga villkor är att egendom, ofta fastigheter, inte får säljas, pantsättas eller intecknas och att egendomen ska vara enskild egendom.

Jag har fått en fastighet i gåva

Krävs permutation, det vill säga tillstånd av Kammarkollegiet, för att få sälja fastigheten om

  • Villkoret är att det krävs givarens samtycke för att få sälja fastigheten och givaren inte kan eller vill ge sitt samtycke?
  • Ja, det krävs permutation för att få sälja fastigheten.
  • Villkoret är det krävs givarens samtycke för att få sälja fastigheten och givaren har avlidit?
  • Nej, det krävs inte permutation eftersom villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever.
  • Villkoret är att fastigheten inte får säljas, och det inte finns något villkor om givarens samtycke?
  • Ja, det krävs permutation för att få sälja fastigheten. Detta gäller även om givaren har gett sitt samtycke.

Vill du ändra i ett gåvobrev eller testamente?

Vi kan ge tillstånd till att ändra exempelvis hur en fastighet får användas eller säljas.

Ansök om permutation av gåvobrev och testamente

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-27